ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi

  Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 18 2009, 18:39

  Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi
  Milliyetçiliğin dil ve edebiyatla ilişkisi, 1911'de Selânik'te çıkmaya başlayan Genç
  Kalemler adlı dergi ile kurulmuştur. Derneginin başında Ömer Seyfettin ve Ali
  Canip bulunmaktadır.
  "Milli edebiyat" adı ilk kez Genç Kalemler'de kullanılır.

  Ömer Seyfettin'in Mektubu
  "Sevgili Cânib Bey,
  15 Kânunisâni 1326. Yakorit
  Cevâbınızı almadan işte ben size yazıyorum. Size bir teklifim var. Kanaatlerineze pek yakın
  olduğu için hemen kâbul edeceksiniz sanıyorum. Bakınız ne! Biraz izâh edeyim:
  Edebiyattan nefret ettiğimi ve bu nefretimin iğrenç, tiksindirici bir nefret olduğunu yazmış-
  tım. Bu nefretim edebiyata olmaktan ziyâde, lisânadır. Bizim lisânımız-her zaman düşündü-
  ğümüz gibi-berbâd, perişan; fenne, mantığa muhâlif bir lisândır. Garp edebiyâtınıbiraz tanı-
  yan, mümkün değil bu nefretten kurtulamaz.
  Bu lisânızaman ve vâkıfâne bir sa'y tasfiye eder. Ben işte edebiyattan vazgeçtikten sonra te-
  tebbu edeceğim fenlere, ilimlere çalışırken bu tasfiyeye yardım edeceğim. "..............." ve
  ”..............." gibi nura, hakikate muhtaç Türkleri Asya'nın karanlıklarına götürmeye çalışa-
  cağım. Sa'yimin esasını teşkil edecek noktalar pek basit: Arapça ve Farsça terkiplerin hiç
  lüzûmu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları
  çok kullanılır. Eğer terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı?
  Bunu yalnızca başaramam. Geliniz Cânim Bey, edebiyatta, lisânda bir ihtilâl vücuda getire-
  lim. Ah büyük fikir, sa'y sebhat ister...
  Ömer Seyfeddin
  Ulusal (milli) bir edebiyat yaratma görevini üzerine alan dergi, böyle bir edebiyat
  için önce dilin ulusallaştırılması(millileştirilmesi) gerektiği gerçeğini ortaya çıkarır.
  Genç Kalemler'in üyeleri derginin "Yeni Lisan" başlıklı ünlü başyazısında, dilin ya-
  lınlaştırılarak Osmanlıcadan kurtarılması gerektiğini öne sürerler.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi

  Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 18 2009, 18:39

  Bunun koşullarını madde madde açıklarlar.
  • Türkçede kullanılan Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları kaldırılmalı;
  • Türkçeye girmiş Arapça sözcükler Arapça dilbilgisi değerlerine göre değil,
  Türkçedeki kullanışlarına göre dikkate alınmalı;

  Arapça ve Farsça sözcükler asıllarındaki söylenişlerine değil, Türkçedeki
  söylenişlerine göre yazılmalı;
  • Konuşma diline girmiş Arapça ve Farsça sözcükler atılmamalı, bilimsel te-
  rimlerde Arapça kullanılmasında sakınca görmemeli;
  • Başka Türk lehçelerinden sözcük alınmamalı;
  • Konuşmada İstanbul ağzına uyulmalıdır.
  Genç Kalemler'in genç üyeleri dilin böylece yalınlaşacağını düşünmektedirler. Bu
  hareketin başında Ömer Seyfettin, edebiyat ile dili birbirinden ayırmaz. Zamanın
  edebiyatının ulusal olmayışına neden olarak eski ve yapay dili gösterir. Gereksiz ya-
  bancı kuralların dili hasta ettiğini öne sürer. Bu yüzden genç edebiyatçılardan, bu
  hasta, yapay dilden uzaklaşmalarınıister. Ömer Seyfettin'e göre ulusal bir edebiya

  tı, ancak bu dilden uzaklaşan edebiyatçılar oluşturabilir. Ayrıca edebiyatın konusu-
  nunda halkın yaşayışından alınması gerektiğini öne sürerler. Çünkü Tanzimat'a
  dek İran'ın taklitçisi olan Türk edebiyatı, Tanzimat'tan sonra da Batının taklitçisi ol-
  muştur. Artık bunlardan kurtularak, yaratma aşamasına geçmek ve Türk halkının
  yaşayışına yönelmek gerekmektedir. Şiirde Genç Kalemler ile Fecr-i Ati arasında
  önemli bir ayrım yoktur. Çünkü Genç Kalemler'in şairleri "estetik bir haz" aracı say-
  dıkları şiirde Fecr-i Aticiler gibi bireyci anlayışı sürdürürler. Sonraları aruz yerine
  hece ölçüsünü getirirlerse de hecenin benimsenmesi uzun bir süre almıştır.
  Bu harekete Servet-i Fünuncular, Fecr-i Aticiler büyük bir tepki gösterirler.
  Başta Köprülüzade Mehmet Fuat Süleyman Nazif, Cenap Şehabettin ve Yakup
  Kadri olmak üzere birçok yazar, sert bir eleştiriye girişirler. Çünkü bu kişiler, sanat
  eserlerinin uluslararası olması nedeniyle edebiyatın ulusal olamayacağını düşün-
  mektedirler. Yeni Lisan'ın de edebiyat dili değil, bilim dili olabileceğini öne sürerler.
  Yakup Kadri, sanatın kişisel ve saygıdeğer olduğu görüşündedir. Bu yüzden dilde-
  ki yalınlaşmaya kesinlikle karşı çıkar. Fakat bir yıl süren tartışmaların sonunda
  Hamdullah Suphi, Celâl Sahir, Yakup Kadri, Köprülüzade Mehmet Fuat, Refik
  Halit, Yeni Lisan hareketini kabul ettiklerini bildirirler. Genç Kalemler 1912'de ka-
  panmış, yazarları da İstanbul'a gitmişlerdir. Balkan yenilgisinin kendilerini doğru-
  ladığını görerek, Millî edebiyat hareketini Türk Yurdu gibi öteki milliyetçi dergiler-
  deki yazılarıyla sürdürmüşlerdir. Yeni yetişen gençlerin de katılmasıyla Millî ede-
  biyat akımı genişleyerek, edebiyatımızın yeni bir döneme girdiğini gösterir.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 02:59