ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  Edebi Akımlar

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Edebi Akımlar

  Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 18 2009, 18:49

  EBEDİ AKIMLAR -NEDİR
  Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı (1909-1912)
  Servet-i Fünun'dan sonra yetişen genç kuşak edebiyatçılar, 1909'da bir araya gele-
  rek Fecr-i Ati topluluğunu oluşturdular. Topluluk üyesi olan Ahmet Haşim, Ahmet
  Samim, Tahsin Nahit, Celâl Sahir, Hamdullah Suphi, Refik Halit, Şehabettin Sü-
  leyman, Yakup Kadri ile öteki şair ve yazarlar bir beyanname hazırlayarak, kendile-
  rini kamuoyuna tanıttılar.
  Fecr-i Ati topluluğunun 24 Şubat 1910'da, Servet-i Fünun dergisinde yayımladık-
  ları beyanname, Türkiye'de bir ebedî toplulukça yayımlanmış ilk bildiridir.
  Bu bildiride Fecr-i Ati topluluğunun amaçları dil ve edebiyatın gelişmesine çalış-
  mak, konferanslar düzenlemek, kamuoyunu aydınlatmak, Batının önemli eserleri-
  ni çevirtmek, Batı'daki benzer oluşumlarla ilişki kurmaktır. Fakat topluluğun ömrü
  kısa sürer. Fecr-i Ati, 1912'de dağılır.
  1. Fecr-i Ati Döneminde Şiir
  Fecr-i Ati şiirinin konusu, dili, ölçüsü Servet-i Fünundan farklıdeğildir. Yalnız Fecr-
  i Ati şairleri sembolizmi tanımaya ve uygulamaya çalışmalarıyla Servet-i Fünun'cu-
  lardan ayrılırlar.
  Fecr-i Ati şiirinin en önde gelen şairi Ahmet Haşim (1884-1933)'dir.
  A. Haşim, şiirin dilinin müzik ile söz arasında ve sözden çok müziğe yakın olduğu-
  nu öne sürer. Ona göre, sözcükler şiire anlamdan çok müzik değerleri ile girer. Ko-
  nu, ise bir araç olmaktan öteye gitmez.
  Haşim, şiirlerinde çocukluk anılarını, aşk ve doğayıkonu etmiştir. Dili önceleri Ser-
  vet-i Fünun şiiri gibidir. Ancak sonra konuşma Türkçesine yönelir. Müzik yönün-
  den yetersiz bulduğu için heceyi değil, hep aruzu kullanmıştır.
  Hilâl-i Semen
  Daha pek yavru, pek küçükken ben,
  Büyük-annem tutardı alınımdan,
  "Bana bak, böyle dil-berimin!" derdi.
  Sonra, mâh-ı nev-incilâya bakar,
  Leb-i mağmûmu bir bükâ saklar,
  Bir hitâb-î semâyı dinlerdi.
  Ey, hayâtımda her doğan derdi
  Kalb eden bir ziyâ-yı hissîye,
  Bu duâsıydı eski bir rûhun
  Sis ve zulmette gizli âtiye.
  Leyle-î gayb, sırr-ı müstakbel
  Çeşm-i sâfında hasta bir çocuğun
  Gizli fecrin ziyâsında emel,
  Bir tesellî-i mihribân alacak,
  O harâbât-ı târ ü sâkiteye
  Doğacak belki bir ziyâ-yı şafak.
  Böyle bir nev-hilâli seyr etti
  O soluk göz ki şimdi topraktan
  Seyr eder başka bir hilâl-i semen.
  Ben ki efsâne-î tahayyülden
  Hep hayâtımda bir emel taşıdım,
  O solan şi'r-i sâf ü mağmûmu
  hep o mâzîyle duymak isterdim
  Gözünün samt-ı pür-sükûnunda.
  Gel, bu şâmın gümüş sükûtunda
  Bu sedeften hilâle karşı senin
  Bir yeşil bûse saklayan gözünün
  Göreyim cennetinde âtîmi.
  Ahmed Hâşim
  Fecr-i Ati'nin öteki şairleri Emin Bülent (1886-1942) Tahsin Nahit (1887-1919) ve
  Mehmet Behçet (1890-1980)'tir.
  2. Fecr-i Ati Döneminde Roman ve Öykü
  Çok kısa süren Fecr-i Ati döneminde ilk göze çapan yazarlar Yakup Kadrive Refik
  Halit'tir. Ancak her ikisi de daha sonra Fecr-i Ati'den ayrılıp, Millî Edebiyat Ha-
  reketine katılmışlardır.
  Fecr-i Ati'ye bağlıkalmışroman ve öykü yazarlarıolarak Süleyman Cemil Alyana-
  koğlu (1886-1940) ile İzzet Melih Devrim (1887-1966)'i sayabiliriz.
  3. Fecr-i Ati Döneminde Tiyatro ve Öteki Türler
  Fecr-i Ati, II. Meşrutiyetin ilânından sonraki yıllara rastladığıiçin tiyatro çalışmala-
  rının yoğunlaştığıbir dönemdir. Yurtseverlik, istibdat aleyhtarlığıgibi konuların iş-
  lendiği oyunlar sahneleri kaplamıştır. Namık Kemal'in oyunları, özelilkle Vatan
  yahut Silistre ve Akif Bey çok ilgi görmüş, çok oynanmıştır. Ancak Fecr-i Ati üyeleri
  pek başarılı değildir. Şehabettin Süleyman (1885-1921) ve Tahsin Nahit bunların
  önde gelenleridir. Teknik olarak daha iyi bir tiyatro yazarı olan Müfit Ratip (1887-
  1917) ise genç yaşta öldüğü için az sayıda eser verebilmiştir.
  Fecr-i Ati edebiyatında gülmecenin en başarılı örneklerini (Harman Sonu, Kırpıntı,
  Şeytan Diyor ki) Fazıl Ahmet Aykaç (1884-1967) vermiştir. Ebedî eleştiride ise Ya-
  kup Kadri, Ahmet Haşim, Hamdullah Suphi, Mehmet Fuat, Şehabettin Süley-
  man ve Müfit Ratip öne çıkmıştır.
  Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
  Akyüz, Kenan. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I, Ankara: 1979.
  Akyüz, Kenan. Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Ankara: 1970.
  Kurdakul, Şükran. Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Ankara: 1992.
  Mutluay, Rauf. 100 Soruda Türk Edebiyatı, İstanbul: 1978.
  Nabi, Yaşar, Tevfik Fikret (Hayatı, Sanatı, Şiirleri), İstanbul, 1967.
  Nabizâde, Nazım. Düzenleyen Mustafa Nihat Özün, Zehra, İstanbul: 1954, S. 65-
  66.
  Recaizade, Ekrem. Mustafa Nihat Özön, Çok Bilen Çok Yanılır, İstanbul: S. 126-
  128.
  Nabi, Yaşar. Tevfik Fikret, İstanbul: 1967.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 01:55