ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  Felsefe Sözlüğü #A-Dizini

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Felsefe Sözlüğü #A-Dizini

  Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Mart 30 2009, 16:43

  Absürd
  Anlamsal öğeleri birbiriyle
  bağdaşmayan... Mantık açısından mantık kurallarına aykırı olanı dile
  getirir. Saçma bir düşünce, öğeleri birbirini tutmayan, birbiriyle
  bağdaşmayan düşüncedir. Saçma bir yargı kendi içinde tutarsızlığı olan
  ya da tutarsızlığı içeren bir yargıdır.

  Anlamsız ile saçma
  aynı anlamda değildirler. Saçmanın bir anlamı vardır fakat yanlıştır
  anlamsızın ise hiçbir anlamı yoktur. Saçma, felsefede usa aykırılığı
  dile getirir. Usa aykırı olan her şey saçmadır. Saçma doğru ile yanlış
  arasında yer alan üçüncü bir kavramdır. Yanlış ile karıştırılmamalıdır.
  Her yanlış saçma olmayabilir.

  Agnostisizm
  İnsanın,
  kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin
  varlığını bilemeyeceğini ileri süren öğreti. Agnostisizm hem bir terim
  , hem de felsefi kavram olarak Thomas Huxley tarafından ortaya atıldı.
  Huxley agnostik sözcüğünü hem geleneksel Yahudi-Hıristiyan
  tanrıcılığını, hem de tanrıtanımazlık öğretisini reddederek Tanrının
  varlığı sorununu ortada bırakan düşünürler için kullandı. Terim daha
  sonra geriye götürülerek bütün bilinemezci öğretileri kapsamıştır.
  Agnostisizm, tarihsel olarak bilimin denetiminden yoksun insan
  düşüncesinin düştüğü büyük yanılgılara bir tepki olarak ortaya
  çıkmıştır. İlk tepkiyi Yunan antikçağ bilgicilerinden duyumcu sofistler
  vermiştir. Onlara göre bilgi duyuların sonucudur ve duyular dışında
  bilgi edinemez ve herkes için geçerli bilgi olamaz.  Ahlak
  İnsanların
  toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek
  amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını
  olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünü.
  Tarih boyunca her insan topluluğunda ahlak dizgesi var olmuştur. Bu
  dizge toplumdan topluma ve aynı toplum içinde çağdan çağa değişiklik
  gösterir.Nesnel ya da toplumsal ahlak, insanın toplumun öteki
  bireylerine karşı ödevini içerir. Bu kurallar yazılı olmadığı için
  biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile
  hukukun örtüştüğü, hatta özdeşleştiği durumları vardır. Toplumsal
  yaşama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir
  bağ vardır. Toplumun genel ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdana uygun
  düşmeyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden beklenen toplumsal işlevi
  yerine getiremeyeceğinden uzun ömürlü olmaz.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Felsefe Sözlüğü #A-Dizini

  Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Mart 30 2009, 16:44

  Alienation

  (Yabancılaşma)


  İnsanın
  çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya
  da ayrılma duygusunu dile getiren kavram.Çağdaş yaşamın çözümlenmesinde
  çok kullanılan bu kavram değişik anlamlara gelir.

  1)Güçsüzlük: İnsanın geleceğini kendisinin değil, dış etkenlerin, yazgının, şansın ya da kurumların belirlediğini düşünmesi

  2)Anlamsızlık:
  Herhangi bir alanda etkinliğin kavranabilirlik ya da tutarlı bir anlam
  taşımadığı ya da genel olarak yaşamın amaçsız olduğu düşüncesi.

  3)Kuralsızlık:
  Toplumca benimsenmiş davranış kuralarına bağlılık duygusunun yokluğu ve
  dolayısıyla davranış sapmalarının, güvensizliğin, sınırsız bireysel
  rekabetin yaygınlaşması.

  4)Kültürel Yaygınlaşma: Toplumdaki yerleşik değerlerden kopma duygusu.

  5)Toplumdan Yalıtlanma: Toplumsal ilişkilerden dışlanma ya da yalnız kalma duygusu.

  6)Kendine Yabancılaşma: İnsanın şu ya da bu şekilde kendi gerçekliğini kavrayamaması

  Terimi
  en iyi bilinen anlamıyla Karl Marx kullanmıştır. Marx’a göre bu kavram,
  insansal ürünlerin insanı boyunduruğu altına alan karşıt güçler haline
  gelmeleri ve bunun sonucu olarak da insanı insan olmayana
  dönüştürmeleri sürecini dile getirir. Tarihsel süreçte insan , tarihsel
  ve toplumsal yasaların bilgisini edinip onlara egemen olamamasından
  ötürü, toplumsal gelişmeyi insansal özünü geliştirici bir biçimde
  geliştirememiştir. Toplumsal yasaların bilincine varmadan toplumsal
  gelişmeyi bilinçle ve insanca yönetmek olanaksızdı. Bu bilgisizliğin
  sonucu olarak, tarihsel süreçte hep kendisine yabancı, eş deyişle
  insansal olmayan ürünler ortaya koymuştur. Bundan ötürü insan,
  yarattığı özdeksel ve tinsel dünyasını durmadan zenginleştirdiği halde
  bizzat kendisini özdeksel ve tinsel olarak durmadan yoksullaştırmıştır.
  Bunun sonucu olarak insan, bizzat kendi kendisine yabancılaşmış ve
  insan olmayana dönüşmüştür.  Ampirizm
  Bilginin
  tek kaynağının deney olduğunu ileri süren öğreti... Bu öğreti bilginin
  sadece duyumlardan geldiğini ve deney dışında hiçbir yoldan bilgi
  edinilemeyeceğini savunur. Bilginin duyumlara dayandığı savı, ustan ve
  doğuştan bilgi olmadığı anlamını içerir. Ampirizm, duyumdan ayrı bilgi
  prensipleri olarak aksiyomların, akli prensiplerin, doğuştan fikirlerin
  ve kategorilerin varlığını inkar eder. Dolayısıyla bütün bilgimizin
  dayandığı esasların duyulabilir tecrübenin eseri ve mahsulü olduğunu
  ileri sürer. Önsel (apriori) olan hiçbir şeyi kabul etmez.

  Ampirizm,
  insanın doğuştan bir takım bilgi esasları olduğunu iddia eden idealizm
  ve rasyonalizmin karşısındadır. Ampirizme göre akıl, mantıki bir role
  sahiptir, yani olaylardan değil, müşahedelerden elde edilen önermeleri,
  tutarlı bir sistem halinde tanzim etmek rolüne sahiptir.

  Ampirizm,
  şu önemli yanılgıları taşır: diyalektikten yoksun olduğu için tek
  yanlıdır, bilgi sürecinde deneyin rolünü metafizik bir tutumla
  saltıklaştırır. İkinci olarak ve bundan ötürü bilgi sürecinde
  düşüncenin rolünü küçümser. Üçüncü olarak ve bundan ötürü bilgi
  sürecinde düşüncenin göreli bağımsızlığını yadsır. Dördüncü olarak ve
  bunlardan ötürü de öznel öğrenme sürecini etkin bir süreç olarak değil,
  edilgin bir süreç olarak görür.

  Ampirist John Locke doğuştan,
  önsel, bir bilgi olmadığını tanıtlamak için “boş levha ( tabula rasa)
  deyimini kullanmıştır. Locke göre insan beyni, doğduğu anda, boş bir
  levha gibidir. Bu levha, yaşandıkça, duyular yoluyla elde edilen
  algılarla dolacaktır. Bu yüzdendir ki yeni doğan çocuk hiçbir şey
  bilmez ve aptalların levhaları ömür boyu boş kalır. Çünkü doğuştan
  bilgi yoktur. Bilgi, ancak duyularla elde edilebilir. Kendisine sözü
  edilmeyen bir şeyi kendiliğinden bilen bir tek kişi gösterilemez.
  Anadan doğma körde renk bilgisi yoktur, çünkü rengi algılayamamaktadır.
  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Felsefe Sözlüğü #A-Dizini

  Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Mart 30 2009, 16:45


  Analitik Felsefe
  2. Dünya Savaşı’ndan
  sonra İngiltere’de ve ABD ile bazı İskandinav ülkelerinde yaygınlaşan
  ve felsefenin asıl uğraş alanının dil ve dildeki kavramları çözümlemek
  olduğunu, bu yolla “kafa karışıklığı” yaratan geleneksel felsefe
  sorunlarının çözülebileceğini savunan felsefe akımı.

  Akımın
  kurucusu ve en büyük temsilcisi Avusturyalı filozof Ludwig
  Wittgenstein’dir. 1945-60 yılları arasında gelişen analitik felsefe bir
  ölçüde İngiliz düşünürleri Bertrand Russel ve G.E. Moore’un 1900’lerden
  başlayarak geliştirdikleri gerçekçilik ve çokçuluk düşüncesinden
  türemiş olan 1930’ların mantıksal olguculuğunun devamıdır.

  Analitik
  felsefenin temel hareket noktası felsefenin tek konusunun dil olduğu
  anlayışıdır. 20. yüzyıl başlarında gelişen mantıksal olguculuktan
  felsefenin kendisinin bilgi üretmediği görüşünü ve felsefe tarihinde
  yapıt vermiş düşünürlerin aslında dilin yarattığı sorunlarla uğraşmış
  oldukları görüşünü devralan analitik felsefe, felsefenin dilsel
  yapıları çözümlemekte asli uğraşını bulabileceğini savundu.

  Analitik
  felsefe, Russel ve mantıksal olgucuların anlayışların temelinde yatan,
  mantık aracılığıyla bir mükemmel biçimsel dil kurmayı amaçlar. Ancak bu
  amacından uzak kalarak gündelik dile yönelmiştir. Buna göre sağduyunun
  kaynağı olan ve “sıradan” insanların konuştukları dil, zaten tam ve
  yetkindir. Felsefeye düşen, dilin bu gündelik kullanımının dışına
  çıkması sonucu beliren sahte sorunları gidermektir.  Anarşizm
  Başta devlet olmak üzere bütün baskıcı kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.

  Anarşizme
  göre devlet egemen sınıfın çıkarlarını korumakla görevlendirilmiş
  gereksiz bir kurumdur. Özgürlüğü gerçekleştirmek için en başta devlet
  yıkılmalıdır. Devlet hiçbir zaman yeni bir toplum çağını başlatmak için
  kullanılamaz. Temsilcilik, gerçeklere dayanmayan bir düşçülüktür; bu
  gibi düşçülükler insanları insan dışılığa dönüştürür. Baskı yerine
  özgür işbirliği, korku yerine kardeşlik ve sevgi gerçekleştirilmelidir.
  Devlet yerine işbirliğinin doğuracağı dernekler ve bu derneklerin
  birleşmesiyle meydana gelen federasyonlar kurulmalıdır. Uyum bu
  birleşmelerin doğal dengesiyle gerçekleşecektir. Çeşitli birlikler her
  an yön ve biçim değiştirerek her an etkin yönü ve biçimi
  kullanacaklardır. Devlet ile birlikte her türlü baskıcı kurum yok
  edilmelidir. İnsan; bir üretici olarak anamalın otoritesinden, bir
  vatandaş olarak devletin otoritesinden, bir birey olarak dinsel törenin
  otoritesinden kurtulmalı ve özgür bir gelişme olanağına kavuşmalıdır.
  Bütün insansal yetenekler ancak başsızcı (anarşist) bir toplumda,
  hiçbir baskıyla engellemeksizin, özgürce gerçekleşebilir  Anlambilim
  Anlamları
  inceleyen bilim... Semantik olarak da bilinir. Anlambilim felsefi ya da
  mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir.
  Felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile
  bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve
  adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler.
  Dilbilimsel yaklaşım ise, zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin
  yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular
  üstünde durur.

  Felsefe ve dilbilim alanlarında anlambilim, bir
  dilin göstergeleri ile bunların anlamları arasındaki bağlantının
  incelenmesidir. Anlambilime farklı yöntem ve amaçlarla yaklaşılsa da,
  her iki alan da insanların dilsel anlatımlardan nasıl anlam
  çıkardıklarını açıklamaya çalışmıştır.

  Felsefe sorunları bir
  dil içinde ifade edilmek zorunda olduklarından, sonunda dilin kendisi
  ile ilgili soruşturmalar haline dönüşürler. 1920’lerde ve 1930’larda
  olgucu okulun mantıkçıları, dile matematik ve mantıkta bulunan
  kesinliği ve açıklığı getirmeye çalışmışlardır. Onlara göre “doğal
  diller” açıklıktan ve kesinlikten uzaktır. Bu nedenlerden belirsizlik
  ve çokanlamlılıktan arınmış “ideal” bir dil üzerine kurulu bir
  anlambilim kuramı geliştirmeye çalışmışlardır.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Felsefe Sözlüğü #A-Dizini

  Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Mart 30 2009, 16:45


  Antinomi (Çatışkı)
  Saltığı çözümlemek için usun düşmek zorunda bulunduğu çelişki... Kant terimidir.

  Alman
  düşünürü Kant’a göre saltığın alanındaki bütün önermeler çatışıktır.
  Çünkü bu önermeler üzerinde deney yapılamayacağı için karşılıkları da
  aynı güçle ileri sürülebilir. Sözcük oyunlarına dayanan kozmolojik
  tanıtlarsa her iki karşıt önerme için ileri sürülebilir. Kant nesneye
  olduğu gibi özneye de kesin bir bilinemezlik yakıştırır ki bu gibi
  kozmolojik önermelere saf usun çatışkıları adını verir ve bunları dört
  ana çatışkı da toplar.

  1) Nicelik çatışkısı:"Evren sınırlıdır-evren sınırsızdır"

  2) Nitelik Çatışkısı:"Özdek bölünmez atomlardan yapılmıştır-özdek sonsuzca bölünebilir."

  3) Bağıntı çatışkısı: "Her şey zorunlu olarak bağıntılıdır-hiçbir şey zorunlu olarak bağıntılı değildir."

  4) Kiplik çatışkısı: "Evrenin nedeni olan zorunlu bir varlık vardır-evrenin nedeni zorunlu bir varlık değildir."

  Kant’a
  göre anlık duyumsal deneyin sınırlarını aşamayacağından duyumsal
  deneyin dışında kalan bu gibi önermelerin savı kadar karşı savı da aynı
  kesinlikle tanıtlanabilir, bu halde hem savı hem karşı savı doğru
  saymak gerekir ki bu bir çatışkıdır.  Antropomorfizm
  İnsan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle Tanrı’ya aktarılması.

  İlkel
  insanlarda başlayan bu tasarım, önce cansızları canlı saymakla
  başlamıştır. Daha sonra, tanrılara, çeşitli mitolojilerde görüldüğü
  gibi, insan biçimi ve nitelikleri yakıştırılmıştır. Bu anlayış,
  antikçağ Yunanlılarında, Homeros-Hesiodos ikilisinin tanrıları insan
  biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır.
  Homeros-Hesiodos’un mitolojik tanrıları, insanlar gibi; sevişirler,
  düşünürler, kıskanırlar, acı çekerler ve birbirlerinin ayaklarını
  kaydırırlar. Bu anlayışın nedeni, Yunanlıların her şeyi canlı, devimli
  biçimli düşünme eğilimleridir ve ilkel canlıcılığın izlerini taşır.
  Antropomorfizmin örnekleri ilahi dinlerde de görülür. Örneğin
  Hıristiyanlığın Andians tarikatı, kutsal kitaptaki sözlerin gerçek
  anlamıyla anlaşılmasını önerir ve örneğin tanrının eli deyimini etki
  anlamında değil insanlardaki al anlamında anlar. Müslümanlık ve
  Yahudilik’ de bu örtülü bir biçimde gerçekleşmiştir.  A posteriori
  Deneyden önce alan... Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin (sonsal) karşıtıdır.

  Deneyden
  çıkarsamadığı ve bundan ötürü de deneyden önce olduğu varsayılan bilgi
  sorunu antikçağ yunan düşüncesinde oluşmuş, skolastiklerce
  geliştirilmiştir, Alman düşünür Kant’ın sisteminde önem kazanmıştır.
  Her iki terimi de ortaya atan XIV. Yüzyıl skolastiklerinden Albert le
  Grande de Saxe’tır. Antikçağda Aristoteles tümelden tikele yapılan
  uslamlamayı önsel kanıt (apriori) ve buna karşı tikelden tümele yapılan
  uslamlamayı sonsal kanıt (aposteriori) saymıştır. Çünkü birincisinde
  ussal bir ilkeden, ikincisindeyse duyumlarla algılanan ve bundan ötürü
  de deneysel olan bilgilerden yola çıkılıyordu. Birincisi önsel bilgiden
  yola çıkan bir tümdengelim uslamlama, ikincisi sonsal bilgiden yola
  çıkan bir tümevaran uslamlama’ydı. Özellikle Hıristiyan metafiziği,
  tanrının varlığını kanıtlamak için deneyden yaralanmak imkansız
  bulunduğundan, zorunlu olarak ussal ve bundan ötürü de önsel
  olan(apriori)’dan yararlanmıştır. Gerçekte hiçbir önsel bilgi
  bulunmadığı halde önselliğin yüzyıllarca savunulmasının gerçek nedeni
  bu zorunlulukta yatar.idealist felsefe tarihi bir bakıma böylesine bir
  savunmanın tarihidir. Fakat bilimsel açıdan hiçbir önsel bilgi yoktur.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Felsefe Sözlüğü #A-Dizini

  Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Mart 30 2009, 16:46

  Arkhe
  Batı Anadolu kıyılarındaki kentlerde
  yaşamış Sokrates öncesi filozofların ilke “temel” “ana madde” anlamı
  kazandırdıkları sözcüktür, unsurdur. Antik çağda Anadolu Yunanlıları
  düşünsel çabaya bir ilk nedeni araştırmakla giriştiler. İlk kez iki her
  zaman dört ediyorsa bunun tanrıların keyiflerinin üstünde bir ilk ve
  değişmez nedeni olmalıdır. Dünya nasıl yapılmıştır? Bitkiler,
  hayvanlar, insanlar nasıl oluşmuşlardır? Bütün bu varlıkların başı,
  kökü, kaynağı nedir? Gibi sorular sorulmuştur.

  Bilinen tarih
  içinde sözcüğü felsefi anlamda ilk kullanan Batılı anlamda ilk filozof
  sayılan Thales’tir. Thales her şeyin arkhesi su demiştir. Thales
  sözcüğü her şeyin "ana maddesi", "dayandığı ilk", "çıktığı kaynak" gibi
  anlamlarda kullanıp, doğaya ve doğadaki gelişmeler kendi içlerinde
  bulunan doğa ötesi açıklamalar gerektirmeyen bir kaynağa geri götürme
  çabasından söz eder. Böylece bilimsel düşüncenin öncüsü sayılır. Daha
  sonra Anaksimandres bu ilk nedenin belirsiz bir cevher, Aneksimenes ise
  bunun hava olduğunu söylemiştir.

  Aristoteles ise arkhe her şeyin temeli özüdür. Bütün öteki şeyler ondan çıkar, ama o hep var olmakta devam eder.

  Metafizik
  idealist felsefede bütünüyle bu ilk (arkhe) düşüncesine dayanır.
  Metafiziğin en belli ve açık biçimi olan dinsel düşünceye göre bu ilk
  tanrı’dır.

  Arkhe düşüncesi “ilk”leri “başlangıç”ları “temel”leri arayan düşünüş biçimiyle daima iç içedir.  Ateizm
  Tanrının
  varlığını yadsıyan görüş... Ateizm, ruh, ölümden sonra yaşam vb. her
  türlü metafizik inançların yadsınmasını kapsar. Ateizm, Tanrıyı ne
  tinsel varlıkları kabul eden teizmin karşıtıdır. Ayrıca ateizm,
  Tanrının var olup olmadığı sorusunu karşılıksız bırakan, bu sorunun
  yanıtsız ya da yanıtlanamaz olduğunu savunan agnostizimden ayrılır.
  Ateistlere göre, tanrının var olmadığı kesin bir doğrudur. Ateizmin
  felsefesel temeli, özdekçilik ve bir ölçüde şüpheciliktir.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 01:56