ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  Felsefe Sözlüğü #B-Dizini

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Felsefe Sözlüğü #B-Dizini

  Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Mart 30 2009, 16:49

  Belit
  (Aksiyom)

  Başka
  bir önermeye götürülemeyen ve tanıtlanamayan, böyle bir geri götürme ve
  kanıtı da gerektirmeyip, kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için
  öteki önermelerin temeli ve ön dayanağı olan temel önerme. Ne türlü bir
  belitten yola çıkılırsa o türlü bir sonucu varılır. Belitlere dayanan
  bir felsefe, belitlerin yanlışlığı meydana çıkınca çöker.

  1)Mantık:
  Mantıkta belit terimi, bir şeyi tanıtlamak için kullanılan tanıtlanmayı
  gerektirmeyecek kadar açık ilke anlamını veriri tanıtlanmayı
  gerektirmediği gibi tanıtlanamazda. Çünkü tanıtlama, daha da açıklamak
  demektir, buysa daha çok açıklanamaz. Her belit bir ilkedir, ama her
  ilke bir belit değildir. Örneğin, “her bütün kendini meydana getiren

  parçalarından büyüktür” ilkesi bir belittir, buna karşı Einstein’in
  görelilik ilkesi bir belit değildir. Metafizik dünya görüşünün ürünü
  olan bütün mantıklar, “bir şey kendisinin aynıdır” önermesiyle dile
  getirilen özdeşlik ilkesini belit saymışlardır. Hegel’in diyalektik
  mantığı bunun doğru olmadığını meydana koymuştur. Bir şey kendisiyle
  bile aynı değildir, çünkü sürekli olarak değişmektedir.

  2)
  Matematik: nicelikler arasındaki orantıları dile getiren zorunlu
  önermeler, matematikte belit adıyla tanımlanırlar. Örneğin, “bir üçüncü
  niceliğe ayrı ayrı eşit olan nicelikler birbirine eşittir”, “eşit
  niceliklere eşit nicelikler eklenirse toplamları da eşit olur”.
  Matematiksel belit, mantıksal belitin niceliklere uygulanmasıdır.
  Aralarında başkaca bir anlam ayrılığı yoktur.

  3) Dekartçılık:
  Descartes ve başta Spinoza olmak üzere izdaşları felsefelerini
  belitlere dayarlar. Örneğin Descartes, felsefesini “düşünüyorum,
  öyleyse varım” belitinden çıkarak kurmuştur. Spinoza’da ünlü
  Etika’sında örneğin, “başka bir şeyle tasarlanmayan şeyin kendisiyle
  tasarlanması gerekir” gibi belitlerden yola çıkar. Ne var ki, ne türlü
  bir belitten yola çıkılırsa o türlü bir sonuca varılır. Bundan başka,
  bu belitler, “parçalarının toplamı bütüne eşittir” gibi belitler
  gücünde değildirler. Daha açık bir deyişle, Dekartçıların belitleri
  öznel, kendilerince belit sayılmış belitlerdir. Nitekim Cogito’nun
  yüzyıllarca önceki biçimini çürütmek için, “bin altın düşünüyorum,
  öyleyse bin altınım var” önermesi ileri sürülmüştür.  Biçim (Form)
  Nesnelerin dış görünüşü. Metafizikte bir nesnenin, gizil ilkesi olan, hammaddeden ayırt edilen etkin belirleyici ilkesi.


  Platon
  bugün biçim sözcüğü ile karşılanan eidos terimini bir şeyi o şey yapan
  kalıcı gerçeklik ile sonlu ve değişmeye uğrayan tikelleri ayırmak için
  kullanmıştır. Platoncu biçim kavramı, da Pytagarosçı kurama dayanır. Bu
  kurama göre, nesnelerin ayırt edici özelliklerini veren maddi öğeler
  değil, Pythagoras’ın sayısal olarak adlandırdığı kavranabilir
  yapılardır.

  Madde ve biçim arasındaki ayrımı ilk kez ortaya atan
  Aristoteles’tir. O’na göre madde kendi içinde bir nesne değil,
  nesnelerin oluşumunda bulunan farklılaşmış temel öğedir. Tikel
  nesnelerin, bu temel öğeden oluşmaları farklılaşma süreci ile
  gerçekleşir. Bu süreç içinde belirli biçimler alan nesneler de
  kavranabilir dünyayı oluşturur. Madde gizil öğe, biçim ise gerçekleşen
  öğedir.

  Alman filozof Kant’a göre, biçim zihnin, bir özelliği
  birey tarafından nesneye yükleniyordu. Kant’a göre mekan ve zamanın
  duyarlılığı iki apriori biçimindedir. İnsanın kendi başına zaman ve
  mekan deneyimi olmasa bile insanın mekan ve zaman dışı deneyiminin
  olmayacağını savundu.


  Bilgicilik (Sofizm)
  Eski
  Yunan’da İ.Ö 5. yüzyılın ikinci yarısından İ.Ö 4. yüzyılın başlarına
  değin para karşılığı felsefe öğreten gezgin felsefecilerin (sofistler)
  oluşturdukları akıma bilgicilik denir.

  Sofist deyimi, bilgeliği
  yeğleyen öğreti, bilgi öğretmeni, siyasada yararlı olma sanatı, söz
  söyleme sanatı anlamlarında kullanılmıştır. İ.Ö 5. yüzyıl, antik çağ
  Yunan felsefesinde bilgicilik akımının egemen olduğu çağdır. İlk
  düşünür sayılan Thales’den beri ortaya atılan sayısız varsayımlar,
  sonunda insan zekasını şahlandırmış ve bütün olup bitenleri yeniden
  gözden geçirerek kıyasıya eleştirmeye yöneltmişti. Doğa bilimlerinin
  denetiminden yoksun insan düşüncesi, varlığın temeli konusunda daldığı
  hayal aleminden kendisine dönüyordu. Bilgicilik akımının inceleme
  amacı, insanın kendisiydi. Protagoras’ a göre , “insan her şeyin
  ölçüsü” ydü. Bilgi, teorik bir merak değil, pratik bir yarar olmalıydı.
  Protagoras “tanrılara
  gelince, ben onların ne var olduklarını ne de yok
  olduklarını bilirim” diyordu. Bilgici Hippias, giydiği elbiseyi kendisi
  diktiği için “ bağımsızlığa kavuşmakla” övünüyordu. İnsan her türlü
  yapma bağlardan kurtulmak ve insansal yasanın (nomos) yerine doğal yasa
  (physis) konulmalıydı.

  Bilgiciler , özdekçi düşünceleri sürmekle
  beraber, ürünü oldukları idealist çizgiyi sürdürmüşler ve dünyayı
  tanıma olanağını yadsımışlardır. İşte bu idealist çizgidir ki, bir
  yandan bilgicilik akımını yozlaştırarak felsefeyi güzel söz söyleme
  sanatına dönüştürürken diğer yandan idealist ilkelerin gelişmesi
  sürecini doğurmuştur.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Felsefe Sözlüğü #B-Dizini

  Mesaj tarafından Admin Bir Salı Mart 31 2009, 13:30

  Budizm
  Buda’nın ileri sürdüğü gizemsel dünya görüşü ve din.

  Budizm
  İ.Ö 6. yüzyılda, Brahmanizm’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  Brahmanizm’in tanrıları ve kast ayrılıkları, açlık ve yoksulluk içinde
  acı çeken milyonlarca insanı büsbütün tedirgin etmeye başlamıştı. Buda,
  bu insanlara, dünyadan vazgeçme (nirvana) yoluyla acıdan kurtulmayı
  öğütlüyordu. Yaşam acısız kılınamayınca acı yaşamsızlıkla
  giderilecekti. Buda, tanrının sözünü etmez, kurtuluşu törebilimsel
  arınmaya bağlar. Budizm’e göre insan ruhunu yeniden bedenleşmesi kurban
  kesmekle olmaz, günahsız iyi davranışlarla sağlanabilirdi. Buda’ya göre
  acı çekme gerçeği (insanları birbirine bağlayan bütün nesneler acı
  kaynağıdır), istek gerçeği ( acı, insan isteğinden doğar), acının yok
  edilmesi gerçeği ( acı, her türlü istekten el çekme eş deyişle
  nirvanalaşmakla yok edilir) ve sekiz tane maddeden oluşan sekiz yol
  gerçeği olmak üzere dört temel gerçek vardır.

  Buda’ya göre
  evrende insanın bağlanabileceği hiçbir şey yoktur, ne özdekte ne de
  ruhta hiçbir şey sürekli değildir, ne biçim ne öz vardır, her şey gelip
  geçicidir, dünya yalan ve boştur.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 03:04