ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  Mısırda Firavun Yönetimi

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  GALERİ Mısırda Firavun Yönetimi

  Mesaj tarafından Admin Bir Salı Mayıs 19 2009, 17:57

  FİRAVUN’UN MISIR HAKİMİYETİ VE İSRAİLOĞULLARI’NIN DURUMU Eski
  Mısır medeniyeti, aynı tarihlerde Mezopotamya'da kurulmuş şehir
  devletleriyle birlikte, tarihin en eski uygarlıklarından biridir.
  Mısır, döneminin en organize sosyal ve siyasi düzenine sahip devleti
  olarak bilinir. M.Ö. 3000'ler civarında yazıyı bulup kullanmaları, Nil
  nehrinden faydalanmaları, ülkenin çevresinin çöllerle kaplı olması ve doğal yapısı sayesinde dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmuş
  olması, Mısırlıların sahip oldukları medeniyetin ilerlemesine büyük
  katkıda bulunmuştur.Ancak bu uygarlık, Kuran'da inkar sisteminin en açık ve net tarif
  edildiği "Firavun yönetiminin" geçerli olduğu bir medeniyettir. Bu
  toplumun insanları Allah'a karşı büyüklük taslamışlar, hak dini inkar
  etmişlerdir. Sahip oldukları ileri medeniyetleri, sosyal ve siyasal
  düzenleri, askeri başarıları onları helak olmaktan kurtaramamıştır.Mısır tarihinin en önemli olayları ise, İsrailoğulları'nın bu ülkedeki varlıklarıyla ilgili olarak gelişmiştir.İsrail,
  Hz. Yakub'un bir diğer ismidir. Hz. Yakub'un oğulları "İsrailoğulları"
  olarak bilinen, sonradan "Yahudi" olarak da anılan kavmi oluşturmuştur.
  İsrailoğulları'nın Mısır'a gelişleri ise Hz. Yakub'un küçük oğlu Hz.
  Yusuf zamanında olmuştur. Kuran'da Hz. Yusuf'un yaşamı Yusuf Suresi'nde
  detaylı bir şekilde anlatılır. Hz. Yusuf küçüklüğünden başlayarak bir
  çok sıkıntılar çekmiş, saldırılara ve iftiralara maruz kalmıştır. Daha
  sonra bir iftira sonucunda girdiği zindandan kurtularak, Mısır'da
  hazinelerin başına gelmiştir. Bunun ardından onun öncülüğünde
  İsrailoğulları Mısır'a girmeye başlamışlardır. Allah Kuran'da bu olayı
  şöyle haber verir:
  Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yanına girdikleri zaman, anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki: "Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz." (Yusuf Suresi, 99)Kuran'dan
  anladığımıza göre, ilk başlarda yukarıdaki ayette belirtildiği gibi
  barış ve güven içinde yaşayan İsrailoğulları zamanla Mısır toplumu
  içindeki statülerini kaybetmeye başlamışlar ve sonunda köle konumuna
  gelmişlerdir. Ayetlerden, Hz. Musa'nın geldiği dönemde
  İsrailoğulları'nın böyle bir konumda yaşadıkları görülmektedir. Hz.
  Musa, Kuran'da anlatıldığına göre "kölelikte bulunan bir kavmin" bir
  üyesi olarak Firavun'a gitmiştir. Firavun ve adamlarının Hz. Musa ve
  Hz. Harun'a karşı verdikleri şu kibirli cevap, bu konuda bizi
  bilgilendirmektedir:
  Dediler ki: "Bizim benzerimiz
  olan iki beşere mi inanacak mışız? Kaldı ki,onların kavimleri bize
  kullukta (kölelikte) bulunmaktadırlar." (Müminun Suresi, 47)Ayetlerde
  bildirildiğine göre Mısırlılar İsrailoğulları üzerinde gerçek bir
  kölelik yönetimi kurmuşlardı. Kendi işlerinde hizmet için
  İsrailoğulları'nı kullanıyorlardı. Köleliğin sürmesi için onları
  zorlamakta ve işkenceyle baskı altında tutmaktaydılar. Mısır toplumu
  içinde İsrailoğulları'na yapılan baskı o kadar ileri gitmişti ki
  onların nüfusları bile denetim altında tutuluyordu. Kendileri için
  tehlikeli olacağını düşündükleri erkek nüfusunun artışına engel oluyor,
  hizmet için kullanacakları kadınları sağ bırakılıyorlardı. Allah, İsrailoğulları'na hitab eden ayetlerde bu gerçeği şöyle açıklar:
  Sizi,
  dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin elinden
  kurtardığımızı hatırlayın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıp, erkek
  çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir
  imtihan vardı. (Bakara Suresi, 49)
  Hani size
  dayanılmaz işkenceler yapan, kadınlarınızı sağ bırakıp erkek
  çocuklarınızı öldüren Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda
  Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vardı. (Araf Suresi, 141)


  İsrailoğulları Mısır'da Firavun yönetimi tarafından köleleştirilmişler ve en ağır işlerde çalıştırılmışlardır.
  Mısır'da
  hakim olan bir din vardı. Bu, Firavun'un atalarından kalan eski,
  putperest bir dindi. Bu batıl dine göre bir çok tanrı vardı. Firavun
  ise sözde yeryüzünde yaşayan bir tanrıydı. İşte bu düşünce, ona halkı
  karşısında büyük bir güç veriyordu. Firavun ve onun etrafındakiler
  atalarının dininden kaynaklanan yaşam tarzına karşı Musa Peygamberi bir
  tehlike olarak görmüşlerdi. Çünkü atalarının dinine göre büyüklük
  tümüyle Firavun'a aitti. Firavun'un bu büyüklenme ve sahiplenme isteği
  ve Hz. Musa ile Hz. Harun'u kendine rakip gibi görmesi, Firavun ve
  çevresinin Hz. Musa ve Hz. Harun'a söylediklerinden anlaşılmaktadır:
  Onlar:
  "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve
  yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin
  ikinize inanacak değiliz" dediler. (Yunus Suresi, 78)Firavun,
  atalarının dinine göre kendisinin tanrı olduğunu iddia ediyordu. Hatta
  bu konuda çok daha ileri giderek kendisinin en yüce Rab olduğunu ileri
  sürüyordu:
  (Firavun) Dedi ki: "Sizin en yüce Rabbiniz benim." (Naziat Suresi, 24)Firavun
  ve çevresindekiler sahip oldukları batıl dinlerinden dolayı kendilerini
  ilahi şahıslar olarak görüyorlardı. Gerçek dinin ortaya koyduğu tevazu,
  sevgi, şefkat gibi kavramlardan tamamen uzak oldukları için büyüklenen
  bir yapıları vardı. Bu büyüklenmelerinin bir sonucu olarak da
  kendilerinin zorba davranışlarda bulunmaya hak sahibi olduklarını
  düşünüyorlardı. Onların bu durumunu Allah şu ayetle haber vermiştir:
  "Firavun'a ve ileri gelen çevresine; fakat onlar büyüklendiler. Onlar, 'büyüklenen-zorba' bir topluluktu." (Müminun Suresi, 46) Firavun'un
  Mısır halkı üzerinde o kadar büyük bir etkisi vardı ki herkes onun
  gücüne boyun eğmişti. Mısır'ın tüm topraklarının ve Nil nehrinin
  sahibinin yalnızca Firavun olduğunu zannediyorlardı:
  Firavun,
  kendi kavmi içinde bağırdı; dedi ki: "Ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu
  altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek
  misiniz?" (Zuhruf Suresi, 51)


  İsrailoğulları'nın
  Mısır'da köleleştirilmesiyle ilgili bir Eski Mısır gravürü. Resimde ön
  planda Firavun ve yakınları, arka planda ise boyunlarından iplere
  bağlanmış İsrail soyundan köleler yer alıyor.
  Mısır
  için Nil hayat demekti. Nil sayesinde tarım yapılabiliyordu. Ondan
  alınan suyla ekinler sulanıyor, hayvanlar ihtiyaçlarını sağlıyor,
  insanlar su içebiliyorlardı. İşte Firavun'a ve çevresindeki önde
  gelenlere göre tüm bu suyun ve toprakların tek sahibi Firavun'du.
  Firavun'un bu gücünü herkes kabullenmiş ve ona tabi olmuştuFiravun
  gücünü daha iyi kullanabilmek ve insanları daha kolay boyunduruğu
  altına almak için onları kendi aralarında bölümlere ayırmıştı. Böylece
  kendine yakın olarak seçtikleriyle zayıflattığı bölümleri rahatça
  yönetebiliyordu. Bir ayette bu duruma şöyle dikkat çekilmiştir:
  Gerçek
  şu ki, Firavun yeryüzünde (Mısır'da) büyüklenmiş ve oranın halkını
  birtakım fırkalara ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten
  düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu.
  Çünkü o, bozgunculardandı. (Kasas Suresi, 4)Hz. Musa doğmadan
  önce Mısır'a baktığımızda; ülkenin tümüyle fesat ve bozgunculukla
  dopdolu olduğunu görüyoruz. Sırf ırk farklılığından dolayı insanlar
  köle yapılıyor, işkence altında tutuluyor ve erkek çocuklar sebepsiz
  yere öldürülüyordu. Diğer taraftan zulüm ve kibirlenme içinde bulunan
  Firavun kendini yeryüzündeki ilah olarak görüyordu. Çok güçlü bir
  sistemle herşeye hakim olan Firavun, insanların ona tabi olmasını
  sağlamıştı.İşte böyle bir ortamda Allah baskıyı ve zulmü ortadan
  kaldıracak, insanlara Rabbimizin Kendisi olduğunu hatırlatacak, tekrar
  hak dini insanlara öğretecek ve İsrailoğulları'nı esaretten kurtaracak
  bir elçi olarak Hz. Musa'yı gönderdi.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 02:30