ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  HUKUK DEVLETİ

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  GALERİ HUKUK DEVLETİ

  Mesaj tarafından Admin Bir Salı Mayıs 19 2009, 21:21

  HUKUK DEVLETİ

  Tüm etkinliklerinde hukukun üstünlüğü ilkesine ve yargı denetimine
  bağlı kalan devlet. Devletin hukuk ve adalet ilkesine bağlılığı,
  Platon ve Aristoteles’ten bu yana hukuk felsefesinde önemli bir yer
  tutmuştur. Bu kavram ortaçağda devlet örgütünün işlemesine ilişkin
  önlemlerden çok, toplumsal sözleşme ilkesine dayanıyordu. Buna göre
  hükümdar söz verdiği yükümlülükleri yerine getirmezse, yönetilenlerde
  ona itaat borcundan kurtulmuş sayılırdı. İngiltere’deki ilk anayasal
  belge olan Magna Carta’da (1215) yer alan direnme hakkı da kaynağını
  bu anlayıştan alıyordu. Yeniçağda hukuk devleti kavramı Locke ve
  Montesquieu’nün ortaya attığı kuvvetler ayrılığı ilkesiyle
  genişleyerek daha büyük bir önem kazandı. Ayrıca, doğal hukuk
  yanlılarının ortaya attığı ve daha sonra 1787 ABD Anayasası’na da
  yansıyan ‘’doğal haklar’’ kuramı ve ‘’insan hakları’’ anlayışı, hukuk
  devleti düşüncesine yeni boyutlar getirdi. Bu gelişimin yarattığı
  birikim 19. yüzyıldan başlayarak, özellikle Alman hukuk öğretisinin
  sağlam temellere dayandırılmasını sağladı. Devletin amacının
  yurttaşlarının özgürlüğünü, eşitliğini ve hukukun egemenliğini güvence
  altına almak olduğunu savunan Kantçı devlet felsefesine dayanan Alman
  öğretisi, ‘’hukuk devleti’’ (Rechtsstaat) deyimini ‘’polis devleti’’ (Polizeistaat)
  kavramının karşıtı olarak kullandı. Yapıtlarında ‘’hukuk devleti’’
  deyimine ilk kez yer veren Rudolf von Mohl, bu deyimden anlaşılması
  gereken devlet tipini, etkinliklerinin sınırını kişilerin özgürlüğünde
  gören, yasaların genelliği ilkesine uyan ve kişilerin devlet gücü
  karşısında korunması için yargı organları kuran devlet olarak
  tanımladı. Bu hukuk devletini anayasal devletle eş değerde tutan bir
  görüştü. Hukuk devleti kavramına çeşitli anlamlar veren Stahl ve Bahr
  gibi Alman hukukçulardan sonra günümüzde geçerli olan hukuk devleti
  görüşüne en yakın tanımı Rudolf von Gneist ortaya koydu. Buna göre
  hukuk devletinin güvence altına alınması için anayasada kamu hak ve
  özgürlüklerinin düzenlenmiş olması yeterli değildir. Bunların
  uygulamada değer kazanabilmesi için her şeyden önce devletin en etkin
  organı olan idarenin, özel bir yargı sistemince (idari yargı) sıkı bir
  biçimde denetlenmesi gerekir. 20 yüzyılda özellikle Avusturyalı
  hukukçu Hans Kelsen hukuk devletinin maddi hukuk içeriğinden arınmış
  biçimsel bir kavram olduğunu ileri sürmüş ve bu kavramın en önemli
  özelliğini devletin bütün işlemlerinin (anayasa, yasa, tüzük,
  yönetmelik, birel idari kararlar) belli bir hiyerarşi içerisinde bir
  temel norma dayanmasında bulmuştur. Kelsen’in bu biçimselci görüşü
  hukuk öğretisinde güçlü eleştirilerle karşılaşmıştır. Günümüzde
  gelişmiş hukuk sistemlerinde, özellikle kara Avrupa’sı hukukunda ortak
  bir hukuk kavramı ve kurumu olan hukuk devletinin şu öğelerden
  oluştuğu kabul edilmektedir. 1) Yasallık ilkesi günümüzde yasaların
  anayasaya uygunluğunu da kapsar ve idarenin yalnızca yasalara değil,
  genel hukuk kurallarına da bağlı olmasını ön görür. 2) Kuvvetler
  ayrılığı ilkesi, klasik öğretinin benimsendiği tam bağımsızlık yerine
  denetim ve iş birliğini de kapsayan bir denge sistemini içerir. 3)
  Temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi hukuk devleti ile
  demokrasi kavramları arasındaki bağı kuran bir ilkedir. Buna göre
  kişilerin temel hak ve özgürlükleri, pratikte uygulanabilen ve
  demokratik rejimin ruhuna uygun olan güvencelere bağlanmalıdır. 4)
  Hukuk güvenliği ilkesi devlet işlemlerinin önceden öngörülmüş esaslara
  uygun olarak yapılması, geriye yürüyen hükümler içermemesi ve önceden
  öngörülmüş esaslara uygun olarak yapılması, geriye yürüyen hükümler
  içermemesi ve önceden uygun bir biçimde duyurulması gibi ilkeleri
  içerir. 5) İdarenin yargısal denetime bağlı olması ilkesi uyarınca
  idarenin hiçbir işlem ve eyleminin yargı denetimi dışında
  bırakılmaması gerekir. Bu ilke en iyi biçimde idarenin adli yargıdan
  bağımsız bir idari yargı sisteminin denetimine bağlı tutulduğu idari
  rejimde gerçekleştirilir.
  Türkiye’de hukuk devleti kavramı ilk kez idari hukuku bilgini Sıddık
  Sami Onar’ın İdare Hukuku (1938) adlı yapıtında yer aldı. 1961
  Anayasası hukuk devleti deyimini devletin nitelikleri arasına sokan
  ilk Türk anayasası oldu. 1982 Anayasası da 2. maddesinde hukuk devleti
  deyimine yer verir.

  1982 Anayasası hukuk devleti ilkesini kabul etmiş olmakla birlikte,
  özellikle temel hak ve özgürlüklere aşırı sınırlamalar getirmiştir.
  Ayrıca idarenin bazı işlemlerini yargı denetimi dışında tuttuğundan
  çağdaş hukuk devleti anlayışından farklı bir anlayışı yansıtır. Hukuk
  devleti ve yargı denetimi ilkeleri özellikle olağanüstü hal ve sıkı
  yönetim rejimleri altında yapılan işlemler için ortadan kalkmaktadır.
  Bu dönemlerde Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı kanun hükmündeki
  kararnamelerin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açılamaz
  (m.148). Bunun gibi, idari yargılamada yürütmenin durdurulması kararı
  verilmesi yasayla sınırlanabilir (m.125). Ayrıca Sıkıyönetim
  Kanunu’nda yer alan ve anayasaya aykırılığı öne sürülemeyen bir (Ek m.
  3) uyarınca sıkıyönetimin komutanının idari işlemlerine karşı yasa
  yollarına baş vurulamaz.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Similar topics

   -

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 02:56