ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  katliamcı "Celâli azraili.kuyucu murat "

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  katliamcı "Celâli azraili.kuyucu murat "

  Mesaj tarafından Admin Bir Paz Mayıs 24 2009, 18:27

  OSMANLI DEVLET ERKİNDEN
  TÜRKMENLER’İN DIŞLANMASI
  Başlangıçta Osmanlılar ülkelerine “RUM” diyorlardı. Yavuz’dan sonra “Osmanlı” ya da “Devlet-i âl-i Osman” denilmeye başlandı. Osmanlı Devlet yönetimi ile Kapukulu Askerleri, dirlik sahipleri “Türk olmayan”
  dönmelerden oluşmaktaydı. Bu dönme devşirmeler; asker ya da yönetici
  olarak eğitilerek ve Türkçe öğretilerek devlette görev alıyorlardı.
  Osmanlı Hanedanlığı etrafında oluşturulan helozonik dönme Asker-Sivil
  yönetici sınıfın başında hanedan aileden bir “sultan” olan devlet
  “despotik” ve üretim ilişkileri de feodal yapıda idi.
  Türklük açısından baktığımızda Akkoyunlu ve Safevi Devletleri; Osmanlılar’dan daha çok Türk’tür.
  Türkler; Osmanlılar’da “akıl ve idrak yoksunu” ikinci sınıf vatandaşlar
  olup, Ermeni-Rum-Yahudi-Kürt-Arap vb. unsurlar daha ön plandaydı.

  İstanbul’un fethi Türkler açısından önemli bir dönüm noktasıdır. 29
  Mayıs 1453 Salı günü İstanbul’u Bizans devlet ve Ortodoks Kilise
  yöneticileri Osmanlılara teslim eder. Fatih Sultan (II. Mehmed’in) de 2
  gün sonra Ayasofya Kilisesi ile Bizans İmparatorluk sarayına giderek
  törenle Bizans ve Osmanlı devlet erkanını kabul etmesiyle de Osmanlı
  İmparatorluğu ilan edilmiş olur.

  Bu durum aynı zamanda Bizans tahtına Fatih Sultan Mehmet’in getirilmesi de demektir. İstanbul’un fethi Türk tarihçilerinin abarttıkları kadar önemli bir askeri kuşatma ve muharebe değildir. Osmanlı
  II. Veziri Rum Zağanos Paşa gibi dönmelerin ve tükenmiş, çürümüş Bizans
  yöneticilerinin işbirliğiyle ve de direniş gösteren grupları katledilme
  operasyonu ile İstanbul alınmıştır. Rum Zağanos Paşa gösterdiği bu
  maharetten dolayı Vezir-i Âzamlığa (başbakanlığa) getirilmiştir.
  İstanbul alınmasıyla, Zağanos Paşa ile birlikte dönme devşirmelerden
  (Enderunlu) 34 vezir atanmıştır. Vezir-i Azam
  Çandarlı Halil Paşa ve Türk vezirler görevlerinden alınmıştır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u başkent yapmış, kendisini Edirne’de tahttan indiren Vezirleri ve Türkmen Beylerini görevden alarak sürmüştür. Bizans Devlet müesseselerine uygun yeniden devlet yapılmasını gerçekleştirmiştir. Şeyhülislamlık
  müessesesini ve Müftülüğü de “Fener Rum Ortodoks Patrikliğine” benzer
  bir yapıyla Ortodoks İslam (Sünni) şeriat organizasyonuna
  dönüştürmüştür. Çandarlı Halil Paşa tutuklanarak Edirne’ye gönderilmiş
  buradaki hapishanede işkence edilerek tüm para ve mallarına el konmuş;
  Temmuz 1453 başında da katledilmiştir.
  İstanbul’un başkent olması, Fatih Sultan Mehmet ile yeni bir döneme girilir:T
  ürk aristokratları ve Türk halkı devlet yönetiminden tamamen dışlanır.
  Padişah üzerindeki etkileri sona erer. Türklerin yerini Padişahın
  otoriter görüntüsü altında; dönme devşirme Kapıkulu-Enderun zümreleri
  devlet erkine sahip olurlar.
  II. Bayezit’in yeni fethettiği Modon, Koron, Navarino, Mora, Draç gibi
  yörelere Anadolu’daki Kıızlbaş zümreleri çoluk-çocuk, kadın-erkek
  yüzleri demirle dağlanarak zorla sürülerek iskana tabi tutulurlar. Aynı
  tip uygulamalar Fatih döneminde Karaman ve Konya’da da olmuştur. Rum
  Mehmet Paşa bölgede zulüm ve katliam yapmıştır. ******’ün ataları da
  bu yöreden alınarak o yıllarda bugünkü Makedonya’nın Jupa bölgesinin
  Kocacık Köyü’ne iskan edilmiştir.
  Fatih ve Bayezıt döneminde; Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Türkmenleri
  oymaklar ve kafileler halinde Akkoyunlu ülkesine ve bugünkü Kuzey ve
  Güney Azerbaycan’a göç ederler. Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar bu Türkmen
  topluluklarını örgütlerler. Erdebil Tekkesi’nde Türkmen yaygınlaşır ve
  merkezi olarak örgütlenir. Şah İsmail’in önderliğinde 24 Oğuz Boyundan
  olan 72 Türkmen Oymak Beyi ve 40 Seyyid Ocağından dedenin katılımıyla
  Erzincan’ın Sarıkaya yaylağındaki “Türkmen Kurultayı”nda Safevi
  Devleti”nin kuruluşuna karar verilir. Devlet 9 Eylül 1502 günü
  Tebriz’de kurulur.
  I. Selim (1512-1520)’in tahta geçmesiyle Türkmen sürgün ve katliamları
  daha da vahim bir hal alır. 1514’deki Şah İsmail ile Yavuz Selim
  arasında geçen
  Çaldıran Savaşı öncesi ve sonrası Anadolu’da; tarihi kaynaklar 40 ila 100 bin civarında Türkmenin katledildiğini yazmaktadır. Şafi mezhebinden Nakşibendi tarikatından Kürt mollası Şeyh İdris-i Bitlisi’nin önerisi ve planlamasıyla Doğu ve Güney Doğu Anadolu’dan Türkmenler sürülerek katledilmişlerdir.
  Türkmenlerin hakim oldukları idari beylikler ve toprakları; “yurtluk ve
  ocaklık” adı altında Yavuz’un imzaladığı boş fermanları, İdris Bitlisi
  oldurarak 400 Kürt Aşiret reisine, ağasına vermiştir.
  Yavuz Selim tarafından Erzincan Valiliğine atanan (dönme) Bıyıklı
  Mehmet Paşa ve danışmanı İdris Bitlisi bölgede terör estirirler. Kurban
  Bayramında Osmanlı muhafızları Türklere saldırarak binlercesinin
  kafasını keserek Erzincan’a getirip şehirde, kafataslarından minare
  yaparlar.
  Bıyıklı Mehmet Paşa Osmanlı Ordusu ile İdris Bitlisi’nin topladığı 10 bin Kürt gönüllüsüyle; Munzur dağlarına çekilen
  Şah İsmail’in Erzincan Valisi Nur Ali Halife
  Haziran 1515’de Ovacık yöresindeki Tekir Yaylağı’nda bularak bir
  bölümünü kılıçtan geçirirler, diğerleri kaçarlar. Dersim yöresinde
  Osmanlı ordusu ile Palu Beyi Çemşid ve İdris Bitlisi komutasındaki Şafi
  Kürt gönüllüler; on binlerce Türk Kızılbaşı katlederler. Artık Yavuz’un
  adı Aleviler arasında Yezit ile birlikte anılmaya başlanır ve lanet
  okunur. Yavuz Selim’in Mısır’ı alması ve 74. İslam Halifesi olması ile
  Sünnilik resmi ideoloji haline gelir ve Osmanlı İslam Devlet kimliği
  oluşur. Osmanlı sınırlarının genişlemesiyle de “Roma İmparatorluğu”
  varisi olur.
  Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) dönemi İslami kabuk içinde ama
  çeşitli uluslardan oluşan Osmanlı devlet tam bir “Roma İmparatorluğu”
  halini alır. Bu dönemde yine Türklere zulüm, şiddet ve katliamlar devam
  eder. Kürt kökenli Şeyhülislam Ebussu’ud Efendi (1545-1574)’in verdiği
  fetvalarla Türkmen katliamı, “İslam Şeriatı”na göre meşruluk kazanır.
  Bugün Sünni ilim adamları tarafından “huşu ile anılarak evliya
  mertebesi”ne çıkarılan Ebussu’ud Efendi, Türk katliamcısı, lanet
  okunacak bir zalim, İslamiyeti çıkarlarına göre yorumlayan cellat bir
  din ulamasıdır.

  Hırvat kökenli ve Nakşibendi tarikatından Kuyucu Murat Paşa da;
  6.12.1606’da Sadrazam olduktan hemen sonra Anadolu’da geniş çaplı
  Türkmen katliamı harekatı başlatır. 70 bin Türkmeni diri diri
  kazdırdığı kuyulara gömdürür.
  Türklerin tarihinde aynı yörede
  olan Malazgirt ve Çaldıran savaşları iki karşıt dönemeçtir. Selçuklu
  Sultanı Alpaslan; Bizans’ın sınırlarını korumak isteyen İmparator
  Romanus Diogenes’i 26 Ağustos 1071’de yenerek Anadolu (Rum)’nun
  kapılarını Türklere açmıştır. Bizans başkenti İstanbul’un sahibi Yavuz
  Sultan Selim ise; Şah İsmail’i 24 Ağustos 1514’de yenerek Anadolu’nun
  kapılarını Türklere kapatarak; Alparslan ve Oğuz-Türkmen boylarından
  Bizans’ın intikamını almış ve doğu bölgesi hudutlarını da Kürtlerin
  korumalığına bırakmıştır.  ALLAH EYVALLAH....


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 02:22