ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Aralık 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Takvim Takvim


  Çocuk Yayınlarının Nitelikleri

  Paylaş
  avatar
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Çocuk Yayınlarının Nitelikleri

  Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Nis. 16 2009, 19:46

  Çocuk Yayınlarının Nitelikleri

  "İnsanlık, çocuğa verebileceğinin en iyisini vermekle yükümlüdür" Birleşmiş Milletler
  Genel Kurulunun bir kararıdır bu. Günümüz çocukları eğitim araç-gereçlerinin çe-
  şitliliği bakımından kendilerinden önceki nesilden daha şanslı durumdadırlar. Bu
  çeşitlilikten bütün çocuklar yararlanamasa da, çocukların eğitiminde teknolojinin
  etkisi yatsınamaz bir gerçektir. Bu çeşitlilik aynızamanda anne-baba, öğretmen ola-
  rak büyükleri zor durumda bırakmaktadır. Çünkü çocukların zararlıetkilerden ko-
  runmasıbüyüklerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk da çocuklara sunulan ola-
  naklar çoğaldıkça artmaktadır. Hangi kitap okutulmalı, okuma beğenisi nasıl geliş-
  tirilmeli, hangi program izletilmeli, hangileri yasaklanmalı?.... Bu ve buna benzer
  sorular kafaları kurcalamaktadır.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  avatar
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Çocuk Yayınlarının Nitelikleri

  Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Nis. 16 2009, 19:47

  Sizce bir çocuk kitabında bulunması gereken nitelikler neler olmalıdır?
  M. Hill(1947) da bu konuya değinerek çocuk kitaplarının niteliğini şöyle belirtmektedir:
  "Bir süreden beri yazarlar, ressamlar ve editörler çocuklar için yazılan kitapların içerik bakı-
  mından çeşitli, dışgörünüşbakımından hem çocukların hem de yetişkinlerin hoşlarına gide-
  cek kadar güzel olmaları amacıyla çalışmaktadırlar. Yıllık kitap yayını dehşetli bir biçimde
  artımıştır; kimi yıllar binden çok yapıt yayımlanmaktadır. Bu kitaplar, yetişkinlerin kitapla-
  rıgibi, türlü nitelikleri göstermektedir. Bazılarına güvenilmesi olanaksızdır; bazılarıdeğer-
  siz, bazılarıtitizlikle hazırlanmıştır; bazılarıda daima yararlanılacak gerekli yapıtlardır. İs-
  ter eski, ister yeni olsun güzel ve değerli kitaplardan oluşan bir servet, keşfedilmeyi bekleyen
  hazineler gibi, önümüzde durmaktadır.
  "Eğer bu hazineleri, en iyi çocuk kitaplarını, keşfetmek zorunluğunu duyuyarsak onları de-
  ğerlendirmede göz önünde tutacağımız ölçülere gereksinim olacaktır. Bununla birlikte sü-
  rekli olarak iki gerçeği hatırımızda tutmalıyız: Bir kitap ancak çocuklar ondan zevk alıyorlar-
  sa iyi bir kitaptır; yetişkinlerin gözünde klasik de olsa eğer çocuklarca okunmuyorsa veya içe-
  riği onların canınısıkıyorsa böyle bir yapıt, kötü bir çocuk kitabıdır. Kısaca, birçok alanlarda
  yazılmışyüzlerce kitabıbilmemiz gerekir; ama kendileri için kitap yazılan çocukları, onların
  ilgilerini ve gereksinimlerini de bilmeliyiz."
  Bir çocuk kitabında içerik, dil ve anlatım yönünden bulunması gereken nitelikler
  şöyle sıralanabilir:
  • Çocuk kitapları, çocuğun gelişme düzeyine uygun konuları işlemeli, dili ya-
  lın, kavramlar açık olmalıdır.
  • Konular ilgi çekici biçimde sunulmalı, eğlendirici, öğretici ve düşündürücü
  olmalıdır.
  • Konunun işlenişi bilim verilerine ve insanlık değerlerine uygun olmalıdır.
  İnsanı ve çevresini gerçekçi açıdan tanıtmalı, yurt sevgisini, insan sevgisini ve
  yardımlaşma duygusunu güçlendirici olmalıdır.
  • Denemeci, araştırıcı, eleştirici, kısacası özgür düşünceli insan yetiştirme
  amacı gözönüne alınarak yazılmalıdır.
  • Çocuğun kendini tanımasına, kişiliğini geliştirmesine katkıda bulunmalıdır
  (Yörükoğlu, 1997).
  • Çocuk kitapları çocuğun sanat beğenisini geliştirmeyi amaçlamalıdır.
  • Çocuğu iyiye, güzele, doğruya yönlendirmeyi amaç edinmelidir (Baraz,
  1987).
  • Çocuğa eleştirel düşünme becerisi kazandırmalı, geliştirmelidir.
  • Çocukların sözcük dağarcıkları göz önünde tutularak bu dağarları geliştiril-
  melidir.
  • Çocuğun düzeyine uygun bir anlatım yöntemi kullanılmalıdır
  • İnsanı olduğu gibi göstermelidir. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü değildir.
  • Çocuk evrensel değerlere saygı duymalıdır.
  • Verilmek istenen doğrudan değil, çocuğun bulmasını sağlayacak biçimde su-
  nulmalıdır.
  Yörükoğlu (1997), çocuk kitaplarında nelerin sakıncalı olduğunu belirtmenin da-
  ha doğru olduğunu dile getirerek, sakıncaları şöyle sıralamıştır:
  • Çocuk kitapları her türlü kör inaç ve önyargılardan arınmış olmalıdır. Irk üs-
  tünlüğü, din ayrılığı, bağnazlık, dolaylı ya da doğrudan aşılanmamalıdır.
  • Yurt sevgisi, ulusal değerler ve Türklük bilinci işlenirken evrensel değerler
  bir kenara itilmemeli, ülkeler arasında düşmanlık ve öç alma duyguları körük-
  lenmemelidir.
  • Yiğitlik abartılmamalı; çocuklara, yanılmaz insan, üstün insan, her şeyi bilen
  insan örnekleri sunulmamalıdır. Başka bir deyişle, etiyle kemiğiyle, olumlu ve
  olumsuz yanlarıyla insan tanıtılmalıdır. Çocuk kitaplarında, çelişkileriyle, de-
  ğişen düşünce ve duygularıyla insanı görmeli; başkalarında kendisine benzer-
  likler bulabilmelidir. Katı ahlak kuralları içinde sıkışıp kalmamalı, hoşgörü ve
  esneklik kazanmalıdır.
  • Alın yazısı, yazgı gibi insanının boynunu büktüren, savaşım gücünü köstek-
  leyen inanışlara yer verilmemelidir.
  • Her kitap bir dizi ahlak yargısıyla sonuçlandırılmamalıdır. Köprüaltı Çocukla-
  rı, Öksüz Ayşe türünden acıma duygusunu sömüren kitaplar en azından ya-
  rarsızdır. Polianna gibi tanınmış bir çocuk öyküsü de bu kötü örnekler ara-
  sında yer alır. Bu öyküde, çevresindekileri mutlu etmek için insan üstü çaba
  gösteren bir kız çocuğu anlatılır. Ne üzüntü, ne kırgınlık, ne de öfke duymayan
  böyle bir kahraman nasıl benimsenir? Olsa olsa erişilmez bir varlık olarak oku-
  yucuda bir küçüklük duygusu yaratır.
  Çocuk yayınlarıda diğerleri gibi eşgüdümlü bir çalışma gerektirir; hatta diğerlerin-
  den daha çok... Yazarın içerik, dil ve anlatım konusunda gösterdiği titizlik, kitabı
  yayıma hazırlayacak diğer elemanlarca da gösterilmelidir. Çocuk yayınlarında içe-
  rik, dil ve anlatım özelliklerinin yanı sıra biçimsel özelliklere de önem verilmelidir.
  Biçimsel özellikler deyince kitabın resimlenmesi, kapak düzeni, yazı biçimi, kağıt
  kalitesi, kitap boyutu gibi özellikler anlaşılmalıdır.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
  avatar
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Geri: Çocuk Yayınlarının Nitelikleri

  Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Nis. 16 2009, 19:48

  Çocuk yayınlarında biçimsel olarak şu özelliklerin bulunmasına özen gösterilmelidir:
  • Çocuk kitaplarında kapak, çocuğun dikkatini çeken ilk biçimsel özelliktir.
  Kapak kalın kartondan olmalıdır. Daha küçük yaştaki çocuklara hazırlanan ki-
  taplarda kapağın dayanıklılığı da artırılmalıdır. Kapakta kitabın adı, konuyu
  tanıtıcı bir resimle yer almalıdır. Dış kapakta yazılmamışsa, iç kapağa yazarın
  (çeviri bir kitapsa aynı zamanda çevirenin), kitabı resimleyenin, basımevinin
  adları ile basım yılı ve yeri yazılmalıdır. Arka kapak ise çeşitli amaçlar için kul-
  lanılabilir: yayınevinin kitaplar dizisi, yazarın yapıtları, kitabın fiyatı gibi.
  • Çocuk kitapları dağılmayacak biçimde iyi yapıştırılmalı, hatta dikilmelidir.
  Çocuğun kitabı katlayabileceği göz önünde tutularak bu konuya önem veril-
  melidir. Çocuğun dağılmış bir kitaba ilgi göstermesi beklenemez.
  • Çocuk kitapları en iyi kalitedeki birinci hamur kağıda basılmalıdır. Kağıt;
  mürekkebi dağıtmamalı, renkleri değiştirmemeli, kolay yırtılmamalı, çocuğun
  gözünü yoracak kadar parlak olmamalıdır. Kağıdın mat olmasına özen göste-
  rilmelidir.
  • Çocuk kitaplarının boyutlarının çok küçük olmamasına özen gösterilmelidir.
  Kitabın boyutu sesleneceği çocuğun yaşına göre saptanmalıdır.
  • Kitabın harfleri büyüklük bakımından olduğu kadar yükseklik ve genişlik
  bakımından da uygun olmalıdır. Okul öncesi ve ilkokulun birinci devresi için
  en az 14 punto (geniş, yüksek harfler) olmalıdır. İkinci devre için en az 12 punto
  (kitap -elinizdeki kitabın- harfleri) olmalıdır(Alpay ve Anhegger, 1975). Sa-
  tır araları sıkışık olmamalıdır. Tümcelerin sözcük sayısı ilkokulun birinci dev-
  resinde en çok altı, ikinci devresinde ise en çok on olmalıdır (Alpay ve An-
  hegger, 1975). Çocuk kitaplarında bileşik tümceden çok basit tümce kurul-
  masına, özellikle, çocuğun yaşı küçüldükçe özen gösterilmelidir.
  • Çocuk kitaplarının resimlenmesinin ayrı bir önemi vardır. Çocuk kitabının
  resimlenmesi içeriği, dil ve anlatımı kadar önemlidir. Daha önce de belirtildiği
  gibi çocuk, kitabın resimlerine bakarak okumaya başlar (Çocuk Edebiyatı ko-
  nu başlığında belirtilenErişen'in Reşat Nuri'nin okumaya başlamasınıanlatan
  anısınıanımsayınız). Bu resimlerin ilgi çekici olmasıçocukta okumayıkörükle-
  yecektir; aynı zamanda çocuğun güzel sanatlara ilgisini de artıracaktır. Birçok
  çocuğun güzel sanatlarla ilk karşılaşmasıkitaptaki resimlerle olmaktadır. İlkle-
  rin yaşamımızdaki önemi unutulmamalı ve bu konuya gereken önem verilme-
  lidir.
  Resimler iyi ve kolay yorumlanabilmelidir. Yazıdaki anlatılan olayı (olayları)
  özetler, yorumlar nitelikte olmalıdır. Resimler okuma bilmeyen çocuğun
  kendisine okunan kitabı, daha sonra resimlerine bakarak anlatmasını sağla-
  yacak kadar anlaşılır olmalıdır. Resimler renkli olmalıdır. Birçok uzman, resim-
  lerle yazıların üst üste konmaması, yan yana iki sayfada bulunması gerektiği
  görüşündedirler. Bol resimli, az yazılı(özellikle küçük yaştaki çocuklar için ha-
  zırlanmışkitaplarda) kitaplarda resimle yazıaynısayfada yer alabilmektedir.
  Yukarıda belirtilen içerikle, dil ve anlatımla, biçimle ilgili özellikler çocuk kitapla-
  rında bulunmasıgereken genel özelliklerdir. Bu özellikler daha da çoğaltılabilir; fa-
  kat şu unutulmamalıdır: Bir kitap ancak çocuklar ondan zevk alıyorlarsa iyi bir ki-
  taptır. Her çocuğun gelişim düzeyi farklıdır; çocuklarda da bireysel farklılıklar var-
  dır. Bütün çocukların aynı kitabı beğenmesi beklenemez.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ara. 12 2018, 19:42