ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Aralık 2018

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Takvim Takvim


  Hz. Ali Yanlılığının Doğuşu

  Paylaş
  avatar
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Hz. Ali Yanlılığının Doğuşu

  Mesaj tarafından Admin Bir Salı Mart 24 2009, 22:03

  Hz. Ali Yanlılığının Doğuşu

  İslamın ilk dönemlerinden itibaren belirgin eğilimler başlar. Sahabe
  denilen kadro içerisinde farklı görüşler belirir. Bunlar içerisinde
  Peygamber yoluna karşın, gizli-açık farklılıklar sergileyenler olur.
  Muhammedi çizgiye özden bağlı, ama kendine özgülük belirtileri olan
  görüşler de varlık gösterirler. Bunlardan birinin öncülüğünü ve
  önderliğini Ali yürütmektedir. Ali’nin sergilediği Muhammedi eğilimi,
  Hz. Muhammed’in bilgisi içerisindedir ve onayı çerçevesinde özgün
  oluşumunu yaratır. Bu demektir ki, daha Peygamber Muhammed döneminde
  birbirine göre farklı eğilimler belirmiştir. Bunlardan bir bölümü, ana
  çizgi olan Muhammedi ve Kuranıkerim çizgisine göre farklı eğilim
  taşırlar ve Peygamber’in onayı dışındadırlar. Hz. Ali’nin yürüttüğü,
  geliştirdiği çizgiyse, ana çizginin paralelindedir ve Peygamber’in
  bilgisi ve izni çerçevesinde hareket etmektedir. Dahası, ana çizginin
  temsilcisidir. Muhammedi ve Kuranıkerim anlamındaki İslamı Ali’nin
  önderliğindeki bu çizgi yürütmektedir. Bu çizgiden olanlara, Peygamber
  Muhammed bizzat “Ali Şiası” adını verir ve İslamın özünü, ana çizgisini
  bunların sürdürdüğü kanısındadır.

  Demek ki, Peygamber döneminde ve Peygamber’in izni çerçevesinde İslamlık içinde Ali çizgisi oluşmuştur.

  Kaynakların onayladığına göre, “Şia” sözcüğü ilk olarak Hz. Muhammed
  tarafından Hz. Ali için söylenmiştir. Sözlük anlamıysa “taraftar,
  yardımcılar” olarak bilinir. Ali, daha Hz. Muhammed döneminden itibaren
  bir yandaş topluluğa, kesime sahiptir. Bunlara, “Ali Şiası”
  denilmiştir. Peygamber, Ali’nin çevresinde bir grubun oluşmasından
  hoşnuttur. Bu grup hiç de Hz. Muhammed’e ters değildir. Ona bağlıdırlar
  ve sevip- saymaktadırlar. Peygamber, bu grubun İslamiyete içten
  bağlılığını bildiği için, bunları “cennetlik”le müjdelemiştir.[1]

  “Şia” adının, Hz. Ali’ye yandaş ve ona uyan, ona yoldaş olanlara
  doğrudan Peygamber’ce verilen ad olduğu kesindir. Eski bir kaynak olan
  “Künûz’ül- Hakaaık”ın verdiği bilgiye göre, Peygamber Muhammed Ali ve
  onun yanında yer alanlar için;

  “Ali’nin Şiası, kurtulanların ve muratlarına erenlerin ta
  kendileridir.(…) Ya Ali sen ve Şian, havuz kıyısında bana
  ulaşacaksınız”.

  demiştir.

  Hz. Ali’nin verdiği bilgilere göre, kendisi Peygamber'e; “Kurtulanlar
  kimlerdir? Onların yolları hangi yoldur?” türünde bir soru yöneltir.
  Peygamber’se yanıtında; “Senin ve senin Şianın”, yani “sana uyanların
  yolu” der. Ayrıca yine Ali’nin aktardığı bilgilerde; Peygamber’in
  toplumun çeşitli eğilimlerdeki gruplara ayrılacağını, tümünün
  “sapıklığa” düşeceği, yalnız kendisine uyanların (Ali’ye uyanların)
  doğru yolda oldukları ve “kurtulacaklarını” söylediği
  doğrultusundadır.[2]

  “Şii / Şiilik”, “yandaş, taraftar” demek olan “Şia” sözünden
  türemiştir. Peygamber’in doğrudan Beyyine 7. ayetteki “İnananlar ve iyi
  işlerde bulunanlar, kuşkusuz onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır”
  ifadeye getirdiği yorumdan; “Ali ve Şiası yaratılmışların en
  hayırlılarıdır. (…) Onlar kıyamet günü kurtulanların, muratlarına
  erenlerin ta kendileridir”. der. Peygamber’in çevresindeki ashab da
  Ali’yi Peygamber’in dile getirdiği bu sözlerle çağırmışlardır. Birçok
  hadis bunu doğrular. Ayrıca Taberi, Suyuti gibi birçok ciddi hadis
  bilgininin ve daha başka eski kaynakların aktardıkları ve kimi
  Kuranıkerim ayetlerine getirdikleri yorumlarda Ali yanlıları “Şia”
  adıyla geçer.[3]

  Peygamber Muhammed, yaşadığı dönemde ifadesini Hucurat 10. ayette bulan
  “inanırların kardeşliği” esasını temel alan inanç birliği üzerine bir
  toplum yaratır. Fakat çok geçmeden kökenden gelen ve siyasal
  beklentiler gibi kimi nedenlerle açık- gizli ayrılıklar, farklı
  görüşler ve akımlar doğar. Bu dönem doğan akımlardan biri de Şia /
  Şiiliktir. Zamanla kimi değişikliklere uğrayarak günümüze kadar
  gelebilmiştir. Arapça sözlüklerde Şia; “misafir uğurlamak”, “peşinde
  gitmek”, “taraftar olmak, “ayrılmak”, “fırkalaşmak” gibi anlamları
  içerdiği belirtilir. Şia, Kuranıkerim'in En’am 159, Kasas 15, Hicr 10.
  gibi ayetlerinde de benzer anlamlarda kullanılmıştır.

  İlk Şii yazarlardan Nevbahti (ölm. 912) ile Ebû Halef el-Eşari el-Kummi
  (ölm. 913) Şia’yı; Peygamber’in sağlığında “Ali’nin taraftarları”
  (Şiatu Ali) diye adlandırılan, ondan sonra da onun “imamlığı”nı savunan
  kimseler olarak tanımlarlar. Bu anlayış; daha sonraları ufak-tefek
  ayrılıklarla, “fırkalaşarak” sürmüştür. Ama, temel içerik Peygamber’den
  sonra yönetimin Ali ve soyunun hakkı olduğudur. “Şia”yı Peygamber
  döneminde başlatmak tutumu ve anlayışı hemen hemen bütün Şii yazarlarda
  vardır. Bu görüşe Eşari (ölm. 935) ile Ortaçağ’ın ünlü mezhepler
  tarihçisi Şehristani de katılırlar. Şia’nın Ali “yandaşlığı” olduğunu,
  Peygamber döneminde başladığını, imamlığın / imametin Ali’nin çocukları
  yoluyla soyu içerisinde sürdüğünü belirtirler. Şii bilginlerden Şeyh
  Mufid de Şia’yı bu bağlamdan tanımlar. Ona göre Şia; Hz. Ali’ye
  “velâyet” yoluyla bağlanan, onun Peygamber’den hemen sonra geldiğine
  inanan, ondan önce halifelik makamına geçenlerin imamlığını kabul
  etmeyen kimselerdir.

  Şia / Şiiliğin terim olarak anlamı da bu doğrultuda yapılır. Ali’nin,
  Peygamber Muhammed’den sonra “nass ve atamayla” halife olduğuna inanan,
  imamlığın sonsuza dek (kıyamete dek) onun Fatıma’dan olan soyundan
  yürüyeceğini savunan toplulukların ortak adıdır. “Teşeyyu” ise, Şiiliği
  savunmak, Şii olmak gibi anlamlarda kullanılır. Şia bağlamında doğmuş
  bir sözdür.

  “Şia”, sözcük ve terim olarak 8. ve 9. yüzyıl yazarları arasında Ali
  yanlısı topluluğun adı olarak sık sık kullanılmıştır. Sözcük olarak bu
  anlamda ilkin Nasır b. Muzahım (ölm. 827) kullanmışsa da daha önceki
  yüzyıllardaki “rivayetler”de de geçer. “Şia” ve “Şiilik” terimleri,
  sonraki dönemde “Ali yanlısı” kesimin genel adı olarak; siyasette,
  düşüncede, dinde / mezheplerde, edebiyatta ve litaratürde çok yoğun
  olarak kullanılmıştır. Özellikle Türk toplumunun yoğun olduğu
  kesimlerde ve Anadolu'da bu anlayışın adı “Alevilik” olarak
  benimsenmiştir.

  Şiiliğin eksenini, Hz. Ali’nin “imamlığı sorunu” oluşturur. Şii
  geleneğe göre, Veda Haccı sırasında gelen Maide 3. ayette belirtilen
  “dininizi tamamladım” ifadesi “dinin olgunlaştığı” yönündedir. Bu da
  Hz. Ali’nin “imamlığa atanması” ile gerçekleşmiş olur. İmamlık,
  “vasilik sorunu”yla doğrudan ilintilidir. Şiiliğe göre her peygamberin
  vasisi vardır. Peygamber Muhammed’in de vasisi İmam Ali’dir.
  Kaynaklarda Hz. Ali için hem yaşadığı sürede hem de öldükten sonra
  “vasi” sözü kullanılır.

  Kaynakların kıyasıya tartıştıkları noktalardan biri de Ali’nin
  “velâyeti sorunu”dur. Veda Haccı’ndan dönülürken Gadiri Hum’da Maide
  67. ayet iner ve Allah Peygamber’den “kendisine indirileni
  bildirmesini” ister. Bunun üzerine Peygamber buradaki toplantıda
  Ali’nin elini tutarak; “Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır”
  diyerek, Ali’nin “velâyeti”ni duyurur. Şii kanıya göre, Allah önceden
  Ali’nin “velâyeti”ni istemiştir. Ama Peygamber buna karşın tepkiler
  doğabilir ve “dinden çıkmalar olur” endişesiyle gizlemiştir. Allah
  bunun üzerine Maide 67’i indirerek elçisinden Ali’ye ilişkin bu
  isteğini yerine getirmesini istemiştir.[4]

  Halifeliğin Şiilik, İsmaililik ve Alevilikteki karşılığı “imamlık”tır.
  Ama, imamlık halifeliğe göre çok farklı bir anlam taşır ve yine çok
  farklı bir niteliği vardır. İmamlık, Ali ile başlar ve onun soyu
  içerisinde, ama genel kabule göre Hüseyin’in koluyla sürer. İmamlar her
  türlü kötülükten arınıktırlar, yani “masum”durlar. İmam; bütün İslam
  dünyasında “dünyasal egemenlik hakkı”ndan ayrı, “dünyanın en yüksek
  ruhani rehberlik yetkisi”ni de taşır. Bu ruhani makam, Ali’nin ve daha
  sonraları da imamın İslam dininin batıni yanını bilen tek kimse
  olmalarından kaynaklanır. Peygamber, çevresindeki sahabeden bu batıni
  niteliğe tek sahip kimse olarak Ali’yi gördüğünden, onu ileri çekmiş,
  bu yanını bildirmiş ve kendinden sonra yönetimi onun yürütmesini
  istemiştir. Kendisinden sonra gelen imamlar da bu gizli / gayb bilmini
  taşımış, kendilerine ait bir yetke olarak sürdürmüşlerdir. Kuranıkerim
  ve hadislerin en doğru ve gerçek yorumunu imamlar yapmışlardır.
  Bunların yorumları (tefsirleri) üzerinde İslamın hukuk sistemi
  kurulmuştur.[5]

  Doğallıkla bu yorumların doğruluğu ve geçerliliği o günden bugüne Şii
  ve Sünni bilginlerce tartışma konusudur. İki yan için de katılma-
  katılmama, benimseme- benimsememe doğrudan inançla ilgilidir. Bu tür
  yanlı savlarda bilimsellik iki yan için de ikinci plana düşmüştür.

  Şiiliğin kaynağı da netlik gerektiren konudur. Tarih boyu bu alanda
  farklı görüşler ileri sürülmüş ve farklı kökenler aranmıştır. Şiilerin
  bu doğuşu Peygamber Muhammed dönemine götürdüklerini ve Arap kaynağa
  bağladıklarını gördük. Bilim çevresi, Şiiliğin çıkışını Peygamber
  sonrası olaylara bağlarlar ve Peygamber sonrası döneme yerleştirirler.
  İslam bilginlerinden Dozy, Şiiliğin İran kökenli olduğunu savunanların
  başından gelir. Müller de ona katılır. Kimileriyse Abdullah b. Seba ve
  Sebiyecilik nedeniyle Yahudiliğe bağlarlar. Hem Yahudi hem de
  Hıristiyan kökenli olduğunu savunanlar da vardır. Oysa mezhepler
  tarihçisi Hasan Onat, Abdullah b. Seba’ya yükletilen düşüncelerin Hicri
  1. yüzyılın sonlarında ve Hicri 2. yüzyılın başlarında tarih alanına
  çıktığını belirtir.[6]

  Huart da, Mısır’ı Şiiliğe kaynak olarak gösterir. Basra’da, Şam’da ve
  Küfe’de fikirlerini tutturamayan İbni Seba Mısır’a gider. Vali Abdullah
  ibni Ebi Serh’in deniz seferleri inanırlarca pek hoş
  karşılanmadığından, huzursuz bir ortam vardır. İbni Seba’nın ateşli
  söylevleri burada bir ortam bulur. İlk Şiilik böylece Mısır’da ortaya
  çıkar ve pek çok yandaş bulur.[7] Doğallıkla bu savın doğruluğu
  tartışmalıdır. Kaynak, İbni Seba ve Yahudiliğe bağlanmak istenmiştir.

  Wellhausen Şiiliğin, Osman’ın halifeliği dönemindeki olaylar sırasında
  tarih sahnesine çıktığını belirtir. İbni Seba yoluyla Yahudiliğe
  bağlayan görüşleri haklı bulmaz. Çünkü, İbni Seba Yahudi de olsa Yemen
  Sana’dandır ve Araptır. Bu durum bile Şiiliğin Arap kaynaklı olduğuna
  kanıttır. Ona göre; gerçek Şiilik, Arap çevrelerinde vardır, bu
  çevreden mevalilere geçmiş ve bunlarla birleşmiştir. Sebiler ise,
  mevali değil, ama Arap’tır. Daha sonraları Küfe kaynaklı Şiilik biçim
  değiştirmiştir. Giderek Şiilik; “genel politik duyguların, Suriye
  egemenliğine karşı Irak muhalefetinin” ifadesine dönüşmüş ve siyasallık
  kazanmıştır.[8]

  Şiiliğin İran kaynaklı olduğu görüşü Massignon’ca da eleştirilmiş,
  doğrudan Arap kabileleri arasında İslamın ilk döneminde doğduğu
  belirtilmiştir. Araplar arasında çıkan Şiilik daha sonraları Farslılar
  gibi diğer toplumları da etkilemiştir. Şiiliğin benimsenmesinde
  “milliyet etkeni” rol oynamıştır. Massignon bu nedenle “saf İran
  ırkından olan Kürtler ve Afganlıların sürekli Şii karşıtı kaldıklarını”
  örnek olarak gösterir. Massignon’un saptamalarını esas alan Hilmi Ziya
  Ülken Arap kabileleri arasında doğarak çevre ülkelere yayılan Şiiliğin
  İran’da Büveyhliler, Mısırda Fatimiler, ayrıca Yemen’de ve Türkistan’da
  Türkler arasında yandaş bulup benimsendiğini belirtir ve ilk kaynağının
  Araplar olduğunu vurgular.[9]

  Şii ve Alevi toplumlar içerisinde yerini bulan Hz. Ali inancı ve
  giderek kültüne dönüşen bu anlayışların özünde Ali’ye karşı duyulan çok
  özel sevgi ve bağlılık yatmaktadır. İslamın doğuş yıllarında
  Peygamber’in yanında çok önemli yeri olan bu insan, yine Peygamber’in
  payelendirmesiyle yüceltilmiş, yönetime ilişkin görevlere layık
  görülmüş ve gelecek için önerilmiştir. Ali’nin bu yanının bilincinde
  olan Şiiler ve Aleviler onu sahiplenmiş, inançlarının odağına
  yerleştirmiş ve onu tüm düşünceleriyle savunmuş, yüceltmiş, yer yer
  ulvileştirmişlerdir. Bu nedenle, Hz. Ali’nin bu topluluklar içerisinde
  hiç kimsenin ulaşamayacağı özel bir yeri vardır. Ali, bu toplumların
  gözünde hiç kimsenin yapamayacağı çok özel bir taht kurmuştur.
  Peygamber döneminde Ali’yle başlayan bağlılık ve onun yanında yer alma
  olayı, tüm tarih boyu Şii, Alevi ve Batıni akım ve topluluklarca çok
  özel bir içtenlikle sürdürülmüştür.
  ALINTIDIR:

  Baki ÖZ

  [1] Bkz. Yalçın, Aziz: Hz. Ali ve Alevilik Gerçeği. İstanbul 2001: 61 vd.

  [2] Bkz. Gölpınarlı, Abdülbaki: Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik. İstanbul 1979: 23 vd.

  [3] Gölpınarlı’nın yaptığı açıklayıcı değerlendirme için bkz. Hz.
  Ali-Nehc’ül- Belâga (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı). Yeni Şark Maarif
  Kütüphanesi Yayını, İstanbul 1972: 401 vd.

  [4] Geniş bir kaynakça taranarak yapılan ayrıntılı bilgi ve
  değerlendirme için bkz. Onat, Hasan: Emeviler Devri Şii Hareketleri ve
  Günümüz Şiiliği. Ankara 1993: 13-26 arası, 146 vd.

  [5] İvanov, W.: “İmam” İslam Ansiklopedisi 1970, C: V/ 2: 981.

  [6] Bkz. Onat 1993: 20, 146 vd., 148 vd.

  [7] Bilgi ve açıklama için bkz. Üçok, Bahriye: İslam Tarihi, Emeviler- Abbasiler. Ankara 1979: 11.

  [8] Değerlendirme için bkz. Wellhausen, Julius: İslamiyetin İlk
  Devrinde Dini- Siyasi Muhalefet Partileri. (Çev.: Prof. Dr. Fikret
  Işıltan), Ankara 1989: 146-163.
  Arrow

  [9] H. Ziya Ülken’in yazdığı önsözdeki saptamalarından. Bkz. Balcıoğlu,
  Tahir Harimi: Türk Tarihinde Mezhep Cerayanları. Kanaat Kitabevi,
  İstanbul 1940: 5-12.


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Ptsi Ara. 17 2018, 13:00