ALEVİ CANLAR FORUMU

ALEVİ CANLAR FORUMU-TASAVVUF ARAŞTIRMA ,PAYLAŞIM

Ocak 2019

PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim


  Pir Sultan'ın Hacı Bektaş Dergâhı'na Bağlılığı

  Paylaş
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 4744
  Kayıt tarihi : 23/02/09
  Yaş : 59
  Nerden : istanbul

  Alevi-Veysel Forumundaki Üyelerin Karekterleri
  üye karekteri: 1 kıdemli

  Pir Sultan'ın Hacı Bektaş Dergâhı'na Bağlılığı

  Mesaj tarafından Admin Bir Perş. Nis. 30 2009, 14:18

  Ismail Kaygusuz

  Pir Sultan'ın Hacı Bektaş Dergâhı'na Bağlılığı

  Pir Sultan zaten Hacı Bektaş Veli Dergâhı'ndan el almış, Pir Balım Sultan elinden dolu içmiştir. Dergâh eşiğine yüz sürdüğünü belirttiği nefesten anlaşıldığı üzere, Balım Sultan sağdır.

  Pir Sultan'ın Piri, C. Öztelli'nin ileri sürdüğü gibi, iki şiirinde adı geçen kesinlikle “Hasan Efendi” olamaz.

  Hasan Efendi postunda oturur

  Rumun abdalları hizmet yetirir

  Zemheride deste gülü getirir

  Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var

  Bu dörtlüğün geçtiği nefeste Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli ve Balım Sultan'a sevgisini anlatmaktadır. Üstelik şiirin sonunda ``Pir Sultan'ım biat ettik ol erden'' demektedir. Bir başka şiirinden, Hasan Efendi'nin Koyun Baba Tekkesi postnişini olduğu da rahatlıkla çıkarılabildiğine göre (bkz. Cahit Öztelli, agy, s. 38-39 ve 190), onu Hacı Bektaş Dergâhı'na halife yapmak zorlamadan başka birşey değildir. C. Öztelli, Pir Sultan'ın asılma tarihini 1617'lere kadar yaklaştırdığı için bu zorlamayı yapmış olmalıdır.

  Hasan Efendi, Dergâh'ta yapılan Cem'lerde 12 hizmet postlarından birinde oturmuş olabilir. Hatta Pir Sultan'ın kendisi bir nefesinde, “Ayn-ı Cem'in bülbülüyüm” dediğine bakılırsa o da, saz çalıp deyiş okuyan “Zakir” postunda oturmuştur.

  Arzuladım sana geldim

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  Eşiğine yüzler sürdüm

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  * Pir elinden dolu içtim
  * Erenler demine düştüm
  * Ak cenneti gördüm geçtim
  * Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  # Kırk Budak'ta şema yanar

  Dolusun içenler kanar

  Abdalları semah döner

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  (...)

  Balım Sultan er köçeği

  Keser kılıncı bıçağı

  Cümle erenler gerçeği

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  * Pir Sultan'ım gerçek veli
  * Erenlerden çekmem eli
  * On'ki imamın serveri
  * Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  # Hacı Bektaş Veli, onun dilinde hem Muhammed Mustafa, hem Haydar-ı Kerrar'dır (Ali'dir). Gerçek Şah odur:

  Firdevs-i ala'da bir yanal elma

  On sekiz bin alem nuru dediler

  Muhammed Mustafa Haydar-ı Kerrar

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli dediler

  (...)

  Pirim der ki Bektaşiyim Bektaşi

  Size nasip veren ol nasıl kişi

  Sıkar un ederdi örs gibi taşı

  Budur cümlesindenh ulu dediler

  (...)

  Evvel Ali'ydi sonra sonra Veli oldu

  Yol erkân bir zaman batında kaldı

  Urum ellerinden nameler geldi

  Budur Hakk'ın doğru yolu dediler

  * Pir Sultan'ım eydür Şah'ım Veli'dir
  * Cihanı bürüyen onun nurudur
  * Şüphesiz ki Hak Muhammed Ali'dir
  * Bilmeyene Mülcem soyu dediler

  # Pir Sultan Abdal Hacı Bektaş kapısından, yani Dergâh'dan medet-mürvet bekliyor. Hacı Bektaş Veli'yi “Pirlerin Piri ve Şahların Şahı” olarak niteliyor:

  Sensin bizim zahir batın ulumuz

  Aman medet mürvet Pir Hacı Bektaş

  Her taraftan sana çıkar yolumuz

  Ali'sin bir adın var Hacı Bektaş

  * Seni sevdik senden yana yakıldık
  * Münkirlerin kesretinden sıkıldık (kesret : çokluk)
  * Herbirimiz künc-i gamda takıldık (künc-i gam: gam köşesi)
  * Yetiş bu imdada er Hacı Bektaş

  # Pirlerin pirisin yok sana teki

  Müminin canısın münkirin şeki

  Zahirde batında değilsin iki

  Yetmiş üç milletsin bir Hacı Bektaş

  * Şahların şahısın zat-i Ali'sin
  * Her ilmin kânısın Şah-ı Veli’sin
  * Abdal Musa kendi Kızıl Deli'sin
  * Abdalların başı der Hacı Bektaş

  # Pir Sultan Abdal’ım sana dayandım

  Uyur idim hizmetimden uyandım

  Her isteyenlere verdin inandım

  Benim de muradım ver Hacı Bektaş

  Görüldüğü gibi, Pir Sultan Abdal Hacı Bektaş Veli'den manevi destek diliyor. Bir başka şiirinde Hacı Bektaş Dergâhı’ndan “nasip alır da var, almaz da” derken, onları Dergâh'a bağlayıp “irfan defterine yazdırmak” amacında olan Pir Sultan, “gelmezleri, görmezleri, bilmezleri” birliğe çağırır:

  Evvel bu dergâhtan nasip

  Alan da var almaz da

  Tarikate kadem basıp (kadem: ayak)

  Gelir de var gelmez de

  * Sazını almış destine
  * Hizmet ederdi dostuna
  * Ahd ile ikrar üstüne
  * Durur da var durmaz da

  # Olayım der isen Hızır

  İrfan defterine yazıl

  Hak her yerde hazır nazır

  Görür de var görmez de

  * İçin bizim dolumuzdan
  * Çıkman sakın yolumuzdan
  * Pir Sultan'ım halımızdan
  * Bilir de var bilmez de

  # Pir Sultan Abdal, Dergâh'ta birliğe çağrı yaparken koşulları, kuralları da tek tek açıklıyor. Yoksa “sürerler dergâhtan haller nic'olur” korkusunu çekiyor, anımsatıyor baştan. Kendisi Şah’ın, yani Hacı Bektaş'ın “aciz kuludur”, öyle görüyor:

  Pir Sultan'ım kemter kuldur Şah'ına

  Hünkâr Hacı Bektaş nazargahına

  Deli gönül hak ol düş Dergâh'ına

  Er olayım dersen er ile görüş

  Aksi takdirde:

  Pek imiş kurulmaz feleğin yayı

  Ezelden sunulur aşığın payı

  İki dinli yüzlü yüze gülücü

  Sürerler Dergâh'tan haller nic'olur

  * Er değildir er nefesi tutmayan
  * Er pislik temiz etmeyen
  * Özünü rızaya teslim etmeyen
  * Sürerler Dergâh'tan haller nic'olur

  # Erenler kabul eylemez yalanı

  İçi sual olup dışı güleni

  Evvel ikrar verip sonra güleni

  Sürerler Dergâh'tan haller nic'olur

  * Pir Sultan’ım ihlas çağır Pir'ine
  * Yerler gökler inler ah ü zarına
  * Mümin olan çıkar Hak divanına
  * Sürerler Dergâh'tan haller nic'olur

  # Pir Sultan Abdal inanmıştır ki, Pir önünde gerçeklerden söz açılır. Ama “yapı birlik ile yapılır”.

  Yine gerçeklerden açtık kapuyu

  Bir Pir'in önünde kıldık tapuyu

  Arı birlik ile yapar yapuyu

  Birlik ile bitmeyende bal olmaz

  * Pir Sultan’ım eydür kalbimin nuru
  * Müminler gözlüyse münafık kördür
  * Erenlerin yolu kadimdir birdir
  * Her tepenin başında da yol olmaz

  # Pir Sultan Abdal, hem şöyle sorar:

  Muhammed Ali neslinden kim kaldı

  Kim var Hacı Bektaş Veli'den gayrı

  Onulmaz yaraya merhem kim sardı

  Kim var Hacı Bektaş Veli'den gayrı

  Hem de soruşturmasına yine kendisi yanıt verir:

  Çok şükür olsun Hüda'nın demine

  Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var

  Mehdi evsafı eyledim temine

  Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var

  (...)

  Bir güneş doğdu dünyanın yüzüne

  Âşıkların nur göründü gözüne

  Cümle canlar niyaz etti özüne

  Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var

  * Pir Sultan’ım biat ettik ol erden
  * Muhabbet kokusu geliyor serden
  * Katarından ayırma Şah-ı Merdan
  * Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var

  # Anadolu'nun yetiştirdiği ve Aleviliğin Yedi Ulu'sundan biri olan büyük ozan, artık Hacı Bektaş Dergâhı'nda daha önce oturmuş ve oturmakta olanların ve Bektaşilerin açık yürekli propagandası içindedir.

  Artık Pir Sultan'a göre “devir Bektaşilerindir”. Öyleyse “sevdalı, bade süzen, dünyayı gezen, sırlarına güç erilen ama arifler arifi ve hak yoluna canlarını kurban etmekten çekinmeyen Bektaşiler” derlenip toparlanmalıdır.

  Sevda çekmek şanlarıdır

  Gizlice erkânlarıdır

  Hak yoluna canlarıdır

  Kurbanı Bektaşilerin

  * Onlar Horasan'ı gezer
  * Demkeş olur bade süzer
  * Seyyah olup daim gezer
  * Sultanı Bektaşiler'in

  # Sırlarına güç erilir

  Remizleri geç bilinir

  Üstad olan Pir seçilir

  Hünkârı Bektaşilerin

  * Arifler arifi gelir
  * Arife tarif vız gelir
  * Uzak yakın hep bir gelir
  * Hassına Bektaşilerin

  # Pir Sultan’ım bu ne demek

  Yerde insan gökte melek

  Hiç cahile çekme emek

  Devridir Bektaşilerin

  Sanki bu derleniş için “Rum (eli)’u fetheden Kırklar serdarı Şah Kızıl Deli'yi (Seyyid Ali Sultan'ı) imdada” çağırmaktadır.

  Şah-ı Merdan Ali kurdu bu yolu

  Hazreti Fatıma cihanın gülü

  Evvel Seyyid Ali aldı yürüdü

  Kırkların serdarıdır Kızıl Deli

  * Pir Sultan'ım eydür sancak getiri
  * Zemheride gonca güller bitiri
  * Kalenin altın üstüne getiri
  * Rum'un fethin eden Şah Kızıl Deli

  # ***

  Hey erenler evliyalar serveri

  Himmet eyle bize Şah Seyyit Ali

  Tarık-ı Naci'nin sensin rehberi

  Himmet eyle bize Şah Seyyit Ali

  * Pir Sultan'ım eydür yola âşıkız
  * Ta ezelden böyle kalbi sadıkız
  * Severiz ey Şah'ım kalbi sadıkız
  * Rahmet eyle bize Şah Seyyit Ali


  _________________
  ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH

   Forum Saati Çarş. Ocak 23 2019, 02:56